BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Luty 2012

„STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” – realizacja w 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

Strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: