BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Listopad 2012

„ Nigdy nie jest za późno…”

Informacja z realizacji projektu z Rządowego Programu Na Rzecz Osób Starszych „ Nigdy nie jest za późno…” przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie.

Głównym założeniem projektu jest promowanie więzi i integracji międzypokoleniowej , zachęcającej osoby starsze do aktywnego spędzenia czasu wolnego, uczestnictwa w życiu społeczno kulturalnym , wykorzystanie potencjału i doświadczenia osób po 60 roku życia.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne oraz spotkanie z psychologiem zachęcające do włączenia się w działania wolontariackie na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto zorganizowana zostanie wycieczka do Kazimierza i okolic , Wieczór Andzrzejkowy oraz Spotkanie Wigilijne , sprzyjające integracji seniorów i osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do 15 osób po 60 roku życia  ze wsi Muratyn i 10  osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z tej samej miejscowości. Realizowane w ramach projektu zadanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą , zapobiegać będzie apatii , poczucia beznadziejności i nudy osób starszych. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększy się ich dostęp do różnych form aktywności , będą mogli twórczo i aktywnie spędzać czas wolny . Seniorzy włączeni zostaną także w działania wolontariackie na rzecz osób niepełnosprawnych, zmobilizowani do dalszej współpracy ze stowarzyszeniem.

Zadanie realizowane jest od 15 października do 31 grudnia 2012

Informacje przygotowała Mariola Ciupa

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: