BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Grudzień 2011

„Aktywność Szansą Rozwoju”

Od 16 sierpnia do 15 grudnia 2011r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim realizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Lubelskim, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku” zgodnie z umową nr 5/2011 z dnia 16.08.2011r.

Zadanie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z projektem „Aktywność Szansą Rozwoju” realizowanym prze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

W ramach zadania 20 osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, mieszkańców powiatu tomaszowskiego, objętych działaniami PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyło w czterech instrumentach aktywnej integracji:
1.    Treningu samodzielności w formie mieszkań treningowych.
2.    3-dniowym wyjeździe kulturalno-integracyjnym.
3.    Zajęciach rehabilitacyjnych na krytej pływalni.
4.    Szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Zajęcia z treningu samodzielności odbywały się w Przeorsku w Mieszkaniach Treningowych PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim. Celem nadrzędnym prowadzonych działań było nabywanie i doskonalenie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną umiejętności i sprawności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych. Prowadzono je w dwóch 10 osobowych grupach, W trakcie trwania projektu każda grupa odbyła cztery pobyty, trwające od poniedziałku do piątku.

Zajęcia miały formę treningów z zakresu czynności samoobsługowych i higienicznych, planowania wydatków, umiejętności kulinarnych, wykonywania czynności porządkowych oraz organizowania i spędzania czasu wolnego.

W dniach 21-23 września odbył się wyjazd kulturalno-integracyjny do Krakowa – Zakopanego – Wieliczki. W bardzo bogatym planie były min.: zwiedzanie z przewodnikiem Wzgórza Wawelskiego, Grobów Królewskich, Rynku Starego Miasta, Kościoła Mariackiego, wyjście z przewodnikami nad Morskie Oko, wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch, zwiedzanie Zakopanego, regionalny program artystyczny w wykonaniu „zbójników z Witowa” oraz zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce.

W dniach 29 września, 26 października, 10 listopada, 1 grudnia odbyły się zajęcia rehabilitacyjne na krytej pływalni „Wodny Świat” w Horyńcu. W trakcie pobytów na pływalni uczestnicy korzystali z różnych atrakcji: zajęć w basenie rehabilitacyjno-rekreacyjnym, masaży wodnych w whirpoolu, zjeżdżalni rurowej oraz jaskini solnej. Zgodnie z zaleceniami lekarza uczestniczyliśmy również w gimnastyce grupowej pod nadzorem instruktora.

Szkolenia podnoszące kwalifikacje z zakresu bukieciarstwa i sztuki kulinarnej odbyły się odpowiednio w dniach 25,27-28 październik oraz 5-7 grudnia 2011r. Tematem zajęć z bukieciarstwa było przygotowywanie dekoracji nagrobnych na Wszystkich Świętych. Tematem szkolenia kulinarnego było przygotowywanie tradycyjnych potraw związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Udział osób niepełnosprawnych w projekcje był dla nich szansą na przeżycie wielu wspaniałych chwil. Przyczynił się do wzrostu wiary we własne możliwości, motywacji do samodzielności i aktywnego włączania się w życie oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

W siedzibie PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim na ul Słowackiego 7 B w Tomaszowie Lubelskim pod koniec grudnia będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną z realizacji zadania. Zainteresowanych zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.psouutomaszow.pl

PSOUU Tomaszów Lubelski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: