BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Lipiec 2011

„Czy to bajka czy nie bajka…”

Tym razem 29 czerwca 2011 r. pojechaliśmy do Ostrowa Lubelskiego, na VI Integracyjny Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Moja Sztuka – Moje Życie”, który przebiegał pod hasłem „Czy to bajka czy nie bajka…”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Pro Educatio”.

Na miejscu zostaliśmy bardzo mile zaskoczeni – małe miasteczko, a tu taka impreza, z taką wspaniałą oprawą scenograficzną. Wszystko to przygotowali uczestnicy WTZ, z każdej pracowni, pod przewodnictwem pracowni muzyczno-teatralnej, której opiekunem jest instruktor pani Anna Wołnysz.

Widownia stopniowo zapełniła się zaproszonymi gośćmi, uczestnikami przeglądu, a także widzami. Parę minut po godzinie dziesiątej kierownik WTZ pani Dorota Borzęcka-Florek powitała i przedstawiła gości oraz uczestników, potem głos zabrali m.in. burmistrz Ostrowa Lubelskiego pan Ryszard Smerdel i kierownik działu rehabilitacji ROPS pan Janusz Iwanicki.

Po tak krótkiej, ale uroczystej inauguracji pani Anna Wołnysz zaprosiła na scenę zespół teatralny z Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach, który przedstawił małą formę teatralną „Jaś i Małgosia” w nowej współczesnej interpretacji, co wzbudziło falę śmiechu i radości na widowni.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim zaprezentował w małej formie teatralnej „Powroty Małego Księcia”, zespół z WTZ w Ostrowie Lubelskim zaśpiewał piosenkę „Kaczka Dziwaczka”, Damian Piłat recytował wiersz pt. „Żaba”, a Agnieszka Markiewicz wiersz pt. „Leń”.

WTZ w Janowicy reprezentowali Katarzyna Kozdra recytująca wiersz „Kopciuszek”, zespół „Figiel” ze spektaklem „Psychomachia” oraz Łukasz Lisek śpiewający piosenkę „Śpiąca królewna”.

Artyści z Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie wystawili bardzo interesującą i sugestywną pantomimę „Chory Kotek”, a zespół z WTZ w Stoczku Łukowskim zaśpiewał wiązankę piosenek pt. „Bajkowa kraina”.

Uczestnicy WTZ w Kocku wystąpili w bardzo kolorowej inscenizacji „Witajcie w Naszej Bajce”, a WTZ w Kolenbrodach pokazał małą formę teatralną pt. „Mała Syrenka”.

Nie obyło się też bez piosenek „Gdzie się podziały tamte prywatki”, „Czas nie będzie czekał” i „Cykady na Cykladach” w wykonaniu zespołu z WTZ w Świdniku.

Skeczem pt. „Życie nie jest bajką” zespół z WTZ w Gościeradowie spowodował ogólną radość i poruszenie wśród widzów. Natomiast zespół z WTZ w Parczewie zaprezentował się piosenkami „Fasolka” oraz „Fantazja i Ufoludki”, a WTZ we Włodawie recytacją „Stefek Burczymucha”.

Przegląd zakończył przebojowym występem z tańcami klezmerskimi, spontanicznie porywającymi do tańca wielu widzów, zespół „Gest” z WTZ we Włodawie.

Komisja konkursowa przyznała I miejsce WTZ w Kocku, II miejsce ŚDS w Lubartowie i III miejsce WTZ w Gościeradowie oraz wyróżnienia dla: DPS w Ostrowie Lubelskim i WTZ w Stoczku Łukowskim. Laureaci i wyróżnieni uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Śmiechu, radości i zadowolenia było wiele. W międzyczasie wszyscy mogli skorzystać z wcześniej przygotowanego poczęstunku.

Celem tego Przeglądu było zwrócenie uwagi władz i społeczeństwa na sprawy związane z problemami ubóstwa oraz wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, potrzebą ich likwidacji oraz promowanie dobrych praktyk i modeli integracji.

Ważne jest też zjednoczenie środowisk działających na rzecz tej grupy społecznej i przeciwdziałanie jej izolacji oraz marginalizacji. Bardzo istotne jest wyzwolenie uczucia bycia wartościowym i potrzebnym, wzmacnianie poczucia własnej wartości wśród takich osób.

Inny celami było promowanie działań w celu poprawy sprawności psychomotorycznej i prezentacja własnych osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych.

Wśród wielu zaproszonych byli m.in.:
Janusz Jurek z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
Fryderyk Puła – starosta;
Jacek Zaleski – wicestarosta;
Jerzy Marzeda – radny powiatu;
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie: Ewa Giza, Katarzyna Zbiciak, Agnieszka Bocheńska;
Lucjan Tomasiak z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie;
Jolanta Włoszek ze Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych;
Z Ostrowa Lubelskiego:
Ryszard Smerdel – burmistrz;
Barbara Jezior;
Andrzej Bunia

Gości było tak dużo, że nie sposób ich wszystkich tu wymienić.

Projekt ten był dofinansowany ze środków Województwa Lubelskiego działającego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Serdecznie dziękuję paniom Dorocie Borzęckej-Florek i Annie Wołnysz za okazaną pomoc i udostępnienie materiałów.

Kazimierz Adomat

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: