BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Lipiec 2011

„Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej”

oraz obchody 10-lecia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej.

W dniu 12 czerwca 2011 r. o godz. 13 na placu przy ul. Brzozowej w Poniatowej odbył się XII „Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej” połączony z obchodami 10-lecia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio”.

Uroczystości te były okazją, aby przypomnieć i pokazać, że osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania ze swojego potencjału osobowego i jego rozwijania, że zasługują na szacunek i godne miejsce wśród innych ludzi. Część artystyczną festynu uświetniło 16 placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 11 prezentujących swą działalność na stoiskach. Za wkład pracy w przygotowanie stoisk Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ufundował nagrody rzeczowe, które zostały wręczone przed występem wokalnym gościa specjalnego festynu Pana Marka Siwka z Poznania. Oficjalnego otwarcia festynu w imieniu organizatorów dokonali Pan Tadeusz Burek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Pani Marta Krzeszowska – kierownik Ośrodka Wsparcia „Pinokio”.

A teraz krótki rys historyczny: Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej został powołany w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia i zapewnienia wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. Dzięki wsparciu ówczesnego burmistrza Pana Kazimierza Pidka pozyskano na jego siedzibę lokal o pow. 120 m2 przy ul. Żeromskiego 4. Prowadzona działalność i coraz większe zapotrzebowanie społeczne na rodzaj usług oferowany w Ośrodku spowodowały, iż sukcesywnie wzrastała liczba osób objętych jego opieką. Było to bodźcem do szukania większego lokalu. Chęć pomocy i zrozumienie problemów ze strony Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim spowodowało w 2005 r. bezpłatne użyczenie lokalu o pow. prawie 500 m2 przy ul. Młodzieżowej 6. Obecnie zajęcia rewalidacyjne i usprawniające są organizowane dla 80 uczestników z terenu powiatu opolskiego i powiatów ościennych przez 23 pracowników Ośrodka w następujących specjalnościach: psycholog, logopeda, pedagodzy o specjalnościach oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna oraz pedagogika opiekuńcza i upośledzonych umysłowo, fizjoterapeuci, masażyści, instruktorzy zajęciowi, terapeuci zajęciowi, opiekunowie i asystenci osoby niepełnosprawnej. Dla podopiecznych spoza miasta Poniatowa organizowany jest transport do Ośrodka i z powrotem do ich domów zakupionym, 22 miejscowym autobusem marki Mercedes Sprinter. Jednym z priorytetów działalności Ośrodka jest zapewnienie podopiecznym jak najpełniejszego wsparcia rewalidacyjnego w profesjonalnie i nowocześnie wyposażonych salach terapeutycznych. Najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie jest oddanie do użytku Sali Doświadczania Świata, którego oficjalne otwarcie odbyło się w dniu Festynu.

Organizacja festynu nie byłoby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, ze środków PFRON, ROPS w Lublinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Zaproszeni goście, którzy uświetnili imprezę to:

  1. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Kluczkowice” – polskie tańce narodowe i regionalne.

  1. Małgorzata Brodziak – Nałęczów

Laureatka I edycji „Zaczarowanej piosenki”, I miejsce w 2010 r. w Radomiu, I nagroda w Busku Zdroju „Widzieć muzyką” i wiele innych wyróżnień i II miejsc.

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu

Zespół „Wesoła Gromada” istnieje od początku działalności ŚDS. Swoimi występami uświetnia imprezy organizowane na terenie Domu. Bierze czynny udział w spotkaniach integracyjnych. Nie mogło zabraknąć ich na tym Festynie. Spektakl „Czerwony Kapturek”.

  1. Martyna Oświecińska – Poniatowa

Zespół „AGIA” – Gawrycha, Agia i Syla. Agia, czyli Martyna. Swoją przygodę z Hip Hopem zaczęła 2 lata temu. Teraz pracuje nad swoją pierwszą solową płytą pod tytułem „Śmiertelna dawka życia”.

  1. Centrum Promocji Kultury i Turystyki w Poniatowej

Zespół „Dziecięca kapela Ludowa”

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym w Nałęczowie

Występ solowy Magdaleny Kowalskiej przy akompaniamencie akordeonu.

  1. Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Zespół „Promyk”, występ wokalno taneczny „Na wesołą nutę z Disco Polo”.
Zespół uczestniczy w różnych imprezach integracyjnych. Dzięki swoim występom integruje się z innymi uczestnikami oraz nabiera nowych doświadczeń.

  1. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie

Zespół „Świtezianka”, spektakl „Dziwna choroba”.
Zespół „Świtezianka” to zespół teatralny działający w obrębie uczestników Ośrodka wsparcia w Matczynie. Skład grupy jest elastyczny. Dobierany odpowiednio do danego przedstawienia, zgodnie z zainteresowaniami uczestników.

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie

Trzy zespoły:
Zespół tańca nowoczesnego „SALTA”
Zespół tańca sportowego „U Derki”
Zespół wokalny

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU w Świdniku

Zespół „Ach To My”, zespół zadebiutował w 2004 r. na festynie w Świdniku. Brał udział w wielu przeglądach, na których otrzymał wyróżnienia m.in. w Poniatowej, Werbkowicach, Lublinie, Kozienicach i Zamościu.
W jego wykonaniu piosenki: Takie tango, Gdzie się podziały tamte prywatki, Wielka miłość, Cykady na cykadach.

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poniatowej

Grupa „Maguta” przedstawienie teatralne „Hiszpańskie amory”. Grupa powstała w 2006 r. Od tego czasu wystawiła 6 spektakli. Trzy razy brała udział w Spotkaniach Nieprzetartego Szlaku w Lublinie i często występowała na innych imprezach teatralnych.

  1. Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie

Zespół „Iluzja” z przedstawieniem wg wiersza Jana Brzechwy „Na grzyby”. Grupa działająca 6 lat bierze udział w przeglądach teatralnych. Promuje umiejętności osób niepełnosprawnych.

  1. Mateusz Burek – Opole Lubelskie

Mateusz śpiewa od 2008 r. Indywidualnie od 2 lat.

  1. Dom Pomocy Społecznej w Matczynie

Grupa teatralna „Tacy Sami” z teatrem żywego słowa pt. „Muchy Samochwały” wg Marii Konopnickiej. Zespół istnieje od 1992 r. Przygotowuje przedstawienia i inscenizacje, które uświetniają wewnętrzne uroczystości jak również prezentowane są na zewnątrz Domu.

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Karczmiskach

Zespół „Sufler” istnieje od 3 lat. Zdobył główną nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów w Radomiu.

  1. Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Oligus” w Matczynie

Zespół „Oliguski” w inscenizacji muzyczno-ruchowej. Działa w różnym składzie w zależności od rodzaju prezentowanej inscenizacji. Składa się z uczniów ZSS oddziału w Kiełczewicach i podopiecznych DPS Kiełczewice.

A teraz kilka ciepłych słów o organizatorach:
Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” – Poniatowa
Zespół „Kasta”

Grupa teatralno – muzyczna skupiająca osoby niepełnosprawne działa już prawie 10 lat. Do 2005 roku zespół nazywał się „Krasnoludki”, następnie wraz z dorastaniem aktorów przyjął nazwę „Kasta” a w jego skład wchodzi od 12-15 osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat z różnym stopniem niepełnosprawności zarówno intelektualnej jak i ruchowej. Grupa odkrywała i rozwijała swoje umiejętności teatralne, taneczne oraz muzyczne w ramach warsztatów artystycznych, które zwykle odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu. Owocem tych zajęć były przedstawienia teatralne bądź występy muzyczne podczas różnych imprez okolicznościowych oraz festiwali i przeglądów twórczości osób niepełnosprawnych. Role dostosowywane były do indywidualnych możliwości uczestników. Aktorzy zawsze mieli duży wpływ na spektakl, dlatego mieli okazję robić to, co ich angażuje i sprawia, że trudna praca nad występem jest jednocześnie przyjemną zabawą i rozwojem. Rok rocznie grupa brała udział w:

Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Poniatowej, którego organizatorem jest nasze stowarzyszenie

 • Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie
 • Ogólnopolskim i Międzynarodowym Festiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki w Łęcznej
 • Europejskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych – „Terapia Śmiechem” w Solcu Kujawskim w 2008 r.
 • VI Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Szukamy Siebie” w Kozienicach w 2010 r.
 • Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Sobótka” w Popkowicach w 2010 r.
 • występie wspólnie z Orkiestrą Św. Mikołaja (zespół należy do elity zespołów folkowych w kraju), podczas Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” w 2008 r.

Jednym z największych osiągnięć grupy było I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana 2008” i występ na scenie Teatru J. Słowackiego w Krakowie z wyróżnionym spektaklem „Święto Diwali”. We wszystkie działania grupy zaangażowani byli rodzice – opieka podczas wyjazdów, przygotowanie i szycie strojów itp.

„Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej” był niezwykle udaną imprezą, która już na stałe wpisała się w tradycję Poniatowej. W tym roku licznie przybyli nie tylko mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości, nie tylko przedstawiciele innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego, ale także władze Powiatu w osobie Pana Wicestarosty Janusza Gąsiora, za co organizatorzy są niezwykle wdzięczni. Dzięki takiej postawie widać zaangażowanie decydentów w sprawy osób potrzebujących, w tym osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Poniatowej.

Edyta Długosz-Mazur

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: