BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Kwiecień 2013

„Konkurs-Turystyka”

– rozstrzygnięcie otwartego konkursu
Dnia 5 marca 2013 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale nr CLXIV/3347/2012 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa formie wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia do 15 grudnia 2013 r.

Koło PSOUU w Łęcznej otrzymało dotację na realizację zadania – organizacja dwudniowej wycieczki do Zamościa i okolic (Lubycza Królewska, Bełżec, Susiec, Krasnobród,  Zwierzyniec) pod nazwą „Cudze chwalimy, swoje znamy – perełki Lubelszczyzny – Turystyka bez barier”.

Wycieczka przeznaczona jest dla 32 osób niepełnosprawnych, podopiecznych placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Łęcznej oraz 9 opiekunów.

W programie wycieczki zaplanowane jest zwiedzanie:
Zamość– Stare Miasto, kamienice, zamojskie kościoły, synagoga, arsenał…
Lubycza – skamieniałe drzewa, pozostałości linii Mołotowa, kościoły, cerkwie, kapliczki
Krasnobród – Kapliczka „na wodzie”, Pałac Leszczyńskich, Zespół klasztorny
Susiec –  Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena, Dzwonnica drewniana, Młyn wodny drewniany, Figury przydrożne
Zwierzyniec  –  Kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena, budynki zarządu Ordynacji Zamojskiej, kapliczka Matki Bożej Lourdes
Bełżec – cerkiew grecko – katolicka, Muzeum – Miejsce Pamięci na terenie byłego obozu zagłady Żydów
Zorganizowanie wystawy w placówkach Koła w Łęcznej, prac plastycznych, fotograficznych z odbytej wycieczki „Cudze chwalimy, swoje znamy – perełki Lubelszczyzny”. Prace zostaną wykonane przez uczestników wycieczki.

Celem realizowanego zadania jest:
1 ) stworzenie możliwości aktywnego udziału i zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie społeczno – kulturalne i turystyczno – krajoznawcze,
2 ) propagowanie aktywnego wypoczynku,
3 ) promocja aktywności turystycznej wśród osób niepełnosprawnych,
4 ) burzenie stereotypów w społeczeństwie związanych z turystyką niepełnosprawnych,
5 ) przełamanie lęku u osób niepełnosprawnych przed uczestnictwem w turystyce,
6 ) poznanie nowych miejsc, zabytków, kultury i tradycji regionalnej,
7 ) rozwijanie zainteresowań oraz wrażliwości estetycznej,
8 ) wdrażanie do samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
9)  kształtowanie postaw proekologicznych,
10 ) kształtowanie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych i współdziałania w grupie,

Cieszymy się, że dotacja przyczyni się do wzrost motywacji do aktywnego spędzania czasu wolnego i korzystania z różnych form turystyczno – krajoznawczych , łamania stereotypów związanych z turystyką osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Łatwiej jest podróżować, niż się zatrzymać, ponieważ póki zdążasz do celu, możesz tkwić w marzeniach. Dopiero kiedy się zatrzymasz, spotykasz się z rzeczywistością. Anthony de Mello

Kiedy chcesz coś osiągnąć rozejrzyj się dookoła, zastanów się i pomyśl, czego dokładnie chcesz. Nikt nie dojrzy celu z zamkniętymi oczami. Paulo Coelho,

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: