BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Październik 2011

„Lalka, która leczy”

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (WIFOON) to powstały w 2003 roku związek zrzeszający największe stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce.

WIFOON jest organizatorem projektu edukacyjnego „Uczmy się razem żyć – dzieciaki z podwórka”, skierowanego do dzieci z wielkopolskich szkół podstawowych. Warsztaty są prowadzone w formie przedstawień, których bohaterami są naturalnej wielkości lalki – Marek, chłopiec z porażeniem mózgowym i jego sprawna koleżanka Tola. Podczas przedstawień dzieci mogą porozmawiać z Markiem o jego chorobie i codziennym życiu – szkole, zainteresowaniach i marzeniach. Następnym etapem warsztatów są rozmowy z nauczycielami i rodzicami oraz zajęcia plastyczne, na których uczniowie mają wykonać rysunki prezentujące ich zabawę z Markiem, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także jego ograniczeń ruchowych. Kolejnym, ważnym etapem warsztatów są zajęcia, na których dzieci mogą przekonać się jak trudne jest życie z różnego rodzaju ograniczeniami ruchowymi.

Celem akcji „Uczmy się  razem żyć – dzieciaki z podwórka” jest przybliżenie zdrowym dzieciom problemu niepełnosprawności i zwrócenie uwagi na potrzeby chorych rówieśników, a także oswojenie ich z chorobą i uświadomienie im, że ich niepełnosprawni rówieśnicy, są takimi samymi ludźmi jak pełno sprawni. Warsztaty mają również pomóc w przełamaniu uprzedzeń, strachu, bądź niechęci do osób niepełnosprawnych, a także otworzyć nowe możliwości uczenia się od siebie nawzajem.

Obecnie kampania trwa w szkołach podstawowych w Poznaniu.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.dzieciakizpodworka.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: