BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Styczeń 2013

„Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Lubelszczyzny.
W ramach projektu przygotowano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz staże zawodowe. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Termin realizacji:
01.12.2012 – 30.09.2014

Grupa docelowa to:
60 osób niepełnosprawnych (40K, 20M) głównie w stopniu lekkim i umiarkowanym, w tym 30 os. 50+; Osoby pozostające  bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP) z terenu województwa lubelskiego.

Informacja pochodzi ze strony Lubelskiego Ośrodka Samopomocy

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: