BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Grudzień 2011

„Lubelskie Samorządy na 5”

Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

W dniu 13 grudnia 2011 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Lubelskie Samorządy na 5 – wzmocnienie i poprawa jakości usług urzędów administracji samorządowej”.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Kraśnickim, Powiatem Łukowskim oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tematem przewodnim konferencji była współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Konferencja miała na celu prezentację osiągniętych w ramach projektu rezultatów, przedstawienie obecnego stanu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w województwie lubelskim oraz pokazanie różnych form tej współpracy.
Konferencję otworzyła Teresa Bogacka – Prezes Zarządu Fundacji „OIC Poland”. Podczas spotkania można było wysłuchać prelekcji na temat współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi, którą wygłosił Jarosław Czerw – Wicestarosta Kraśnicki. Doświadczeniem ze współpracy Powiatu Łukowskiego z NGO podzielił się również Roman Bocian – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Łukowie. Wykład na temat wypracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wygłosiła Agnieszka Wróblewska – Ekspert ds. ekonomii społecznej. Kolejną ciekawą prelekcję na temat prawnych aspektów współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wygłosiła Dorota Ulikowska – prawnik w Biurze Porad Obywatelskich i Prawnych Fundacji „OIC Poland”. Na koniec konferencji można było zapoznać się z założeniami i osiągnięciami projektu „Lubelskie samorządy na 5”, które przedstawiła Małgorzata Orzeł – Dyrektor ds. Projektów Społecznych.
Wśród gości obecni byli m.in. Starosta Zamojski Henryk Matej, Zbigniew Tomasiak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, Monika Rynkar – Zastępca Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Dariusz Firczuk – Zastępca Wójta Gminy Firlej oraz wielu innych przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Tekst: Kamila Pękala
Foto: Kazimierz Adomat

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: