BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Październik 2011

„O księżyc Twardowskiego”

Dzień 16 październik br. dla osób niepełnosprawnych był znakomitą okazją do zaprezentowania swoich talentów przed publicznością w V Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O księżyc Twardowskiego” w Biszczy.

Przegląd odbył się w rocznicę wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża. Organizatorzy to Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy oraz Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Otwórzmy Swoje Serca” w Zamościu. Honorowy patronat objęła pani Anna Komorowska małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komitet Honorowy stanowili: pełnomocnik rządu d.s. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, Biskup Zamojsko-Lubaczowski ks. dr Wacław Depo, Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski.

Wśród wielu zaproszonych gości byli m.in. dyrektor Biura Informacji i Dokumentacji w Kancelarii Senatu RP p. Andrzej Dziubecki, doradca Prezydenta RP p. Henryk Wójec, Senator p. Jerzy Chróścikowski, aktorzy p. Stefan Szmidt z małżonką p. Alicją Jachiewicz, p. Krzysztof Cugowski z synem Wojciechem, Prezes LFOON-SW w Lublinie p. Alicja Jankiewicz.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. Roberta Strusa, dyrektora Katolickiego Zespołu Szkół w Zamościu, następnie prezes zarządu pani Irena Jaskulska przywitała i przedstawiła zaproszonych gości oraz uczestników przeglądu. Głos zabrali m.in. pan Henryk Wójec, pani Alicja Jankiewicz, pan Jerzy Chróścikowski.

W szranki przeglądu stanęło dziewiętnaście amatorskich zespołów z Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Opiekuńczo – Rehabilitacyjnych województwa lubelskiego. Prezentowano wiersze i teksty m.in. ks. Jana Twardowskiego, Jana Pawła II, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Czesława Niemena, Jonasza Kofty. Wielu uczestników recytowało lub śpiewało własną poezję. Po każdym występie widownia wyrażała swoje uznanie i podziw gromkimi brawami.

Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców jury, w składzie p. Tadeusz Kuna, p. Wanda Kociuba oraz p. Ryszard Stanibuła, postanowiło wyróżnić, w kategorii Recytacja i poezja śpiewana następujące zespoły: WTZ w Turkowicach, Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w Żułowie, WTZ PSOUU w Świdniku, WTZ w Biszczy, ŚDS „Roztocze” w Lublinie, DPS  im. Roba Inja w Świdnika, WTZ w Lublinie z ul. Doświadczalnej. Ponadto komisja wyróżniła wykonawców indywidualnych: Grzegorza Łokaja z WTZ w Biszczy, Sabinę Bilik z ŚDS w Świdniku, Dorotę Matalską i Piotra Pawłosia z WTZ w Żułowie, Krzysztofa Dzięgiela i Leokadię Stępień z DPS w Tyszowcach. Jury podkreśliło, że poziom przeglądu był bardzo wysoki i wszyscy wykonawcy zasługują na wyróżnienie. Dyplomy i nagrody wręczali m.in. panowie Henryk Wójec i Jerzy Chróścikowski.

Przegląd uświetnili swoimi występami goście z Litwy, umiejętności swe zaprezentowali też młodzi karatecy z Zamościa. Na koniec odbył się krótki recital Krzysztofa Cugowskiego i jego syna Wojciecha, co wywołało wielki entuzjazm na sali.

Kazimierz Adomat

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: