BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 grudzień 2011

„Pryzmat Niepełnosprawności”

Dnia 2 grudnia 2011 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu  Wojewódzkiego,  odbyła się uroczysta konferencja pod nazwą „Pryzmat Niepełnosprawności” zorganizowana przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wiceprezydent Miasta Lublin Monika Lipińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Katarzyna Fus, w imieniu Wojewody Karolina Kwaśniewska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych Joanna Olszewska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów Ewa Dados, wiceprzewodniczący Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu Andrzej Szałach, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Lublinie Alina Gucma, Małgorzata Pracownik z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, prezes Spółdzielni MUSI Jan Jarmołowicz.

Uroczystość rozpoczęła wystąpieniem i przywitaniem gości prezes LFOON-SW pani Alicja Jankiewicz. Głos zabrał też Andrzej Szałach, który mówił o „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” i przygotowaniach Polski do jej ratyfikacji. Konferencję prowadziły Panie Wanda Kociuba oraz Anna Szmidt.

Jak co roku Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki wyróżniło osoby szczególnie zasłużone na polu działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Tym razem dyplomy oraz statuetki przyznano:

  • Janowi Kowalczykowi, Staroście  Tomaszowa Lubelskiego
  •  Grzegorzowi Żeligowskiemu, Przewodniczącemu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim
  • Romanowi Cichockiemu, lekarzowi – dyplom i statuetkę odebrał Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Tarnogrodzie
  • Piotrowi Łopatyńskiemu, prezydentowi „Rotary Club Lublin”
  • Jolancie Siatkowskiej, wolontariuszce
  • Danucie Gołębiowskiej za działania na rzecz leczenia dzieci słabowidzących i niewidomych.

Podczas konferencji poruszono wiele tematów związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Głos zabrali m.in. Monika Lipińska, Katarzyna Fus, Karolina Kwaśniewska i Małgorzata Pracownik.

Wręczono też nagrody wyróżnionym w „Konkursie na relacje” zamieszczane na łamach portalu niepelnosprawni.lublin.pl: Marioli Fus, Andrzejowi Grabowskiemu, Marcinowi Gregorczukowi, Krzysztofowi Gruszkowskiemu, Jadwidze Karczewskiej, Joannie Kołdej, Edycie Gorgol, Tomaszowi Bełkotowi, Katarzynie Kozdrze, Michałowi Królowi, Rafałowi Kwasiborskiemu, Łukaszowi Liskowi, Małgorzacie Lisowskiej, Markowi Miszczakowi, Andrzejowi Mrzygłockiemu, Monice Piech, Józefowi Wianowskiemu.

Uroczystą konferencję zakończono życzeniami oraz poczęstunkiem, w czasie, którego goście rozmawiali i dyskutowali o sprawach związanych z problemami niepełnosprawności. Warsztaty Terapii Zajęciowej wystawiły na sprzedaż swoje piękne świąteczne wyroby.

Bardzo życzliwe i niosące pomoc były  wolontariuszki.

Kazimierz Adomat

Zobacz również

 

Zobacz również:    Relacja z wręczania nagród

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: