BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Kwiecień 2012

„Przedsiębiorczość bez barier”

Od 24.04.2012 r. do 11.05.2012 r. w dni robocze (z wyjątkiem 04.05.2012 r.) w godz. od 8.00 do godz. 16.00 będzie trwał nabór do projektu „Przedsiębiorczość bez barier”.
Projekt realizowany będzie przez Lubelską Fundację Rozwoju i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Do udziału w projekcie zapraszane są osoby niepełnosprawne (posiadające ważny dokument potwierdzający niepełnosprawność), w tym:

· bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy lub

· nieaktywne zawodowo, w wieku do 25 roku życia, uczące lub kształcące się,

zamieszkałe na terenie powiatów: lubartowskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, bialskiego (grodzkiego i ziemskiego).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dokumenty rekrutacyjne dostępne są do wglądu w biurze projektu w i siedzibie PCPR w Parczewie  oraz na stronie internetowej Beneficjenta www.lfr.lublin.pl w zakładce realizowane projekty: „Przedsiębiorczość bez barier”, Dokumenty do pobrania.

Dodatkowe informacje uzyskać można w:
Biurze projektu – Oddział LFR w Lubartowie – ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 14 20, e-mail: lubartow@lfr.lublin.pl;
Oddział LFR w Łęcznej – Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 22 66, e-mail: leczna@lfr.lublin.pl,
Oddział LFR w Parczewie – ul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew, tel. 81 83 355 09 53, e-mail: parczew@lfr.lublin.pl,
Oddział LFR w Białej Podlaskiej – ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 344 06 25, e-mail: bialapodlaska@lfr.lublin.pl,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie – ul. Szpitalna 2 A, 21-200 Parczew, tel. 83 355 15 80, e-mail: pcpr@parczew.pl.

Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:
www.lfr.lublin.pl/index.php?i=3376&d=3375&z=17

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: