BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Listopad 2012

„Przełamując ciszę” – Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niesłyszących

Nowy atrakcyjny projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do bezrobotnych osób niedosłyszących, celem pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy. 

Program gwarantuje szkolenie zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym (do wyboru kadry i płace, księgowość komputerowa oraz  projektowanie graficzne), innowacyjny lektorat z języka angielskiego,  indywidualny coaching,  6 – miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym do 1500 zł miesięcznie. Ponadto także uczestnicy mogą liczyć, na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, dyktafon cyfrowy do nagrywania zajęć oraz komplet materiałów dydaktycznych.

Podstawowymi wymogami są: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności dotyczącej dysfunkcji narządu słuchu, status osoby bezrobotnej i zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego. Szczególnie zapraszane są osoby, których sytuacja na rynku pracy jest trudna: w wieku 15- 24 lat lub 50+ lat oraz zamieszkałe na terenach z największą stopą bezrobocia: świdnickim, krasnostawskim, opolskim, lubartowskim, chełmskim, hrubieszowskim, włodawskim.

Więcej informacji na stronie www.nieslyszacy.inbit.pl  lub pod numerem telefonu 503 026 566

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: