BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Wrzesień 2011

„SALOMON – Symulator Aktywności Lokalnej i Obywatelskiej Młodzieży, ukierunkowany w środowisku Osób Niepełnosprawnych”

Gmina Lublin ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „SALOMON – Symulator Aktywności Lokalnej i Obywatelskiej Młodzieży, ukierunkowany w środowisku Osób Niepełnosprawnych” w ramach konkursu na projekty innowacyjne Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublin.

Szczegóły można przeczytać na stronie Urzędu Miasta Lublin www.bip.lublin.eu/niepelnosprawni/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: