BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 sierpień 2014

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe – w województwie lubelskim dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

DLA KOGO:
Do projektów mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:
a. wiek między 18 – 64 rokiem życia
b. co najwyżej średnie wykształcenie
c. zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
d. pracują / uczą się / posiadają status osoby bezrobotnej lub są nieaktywne zawodowo.
e. z własnej inicjatywy deklarują chęć udziału w projekcie

PROJEKT „AKADEMIA KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH”

Szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych

Kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL START obejmuje moduły:
1. Użytkowanie komputerów
2. Przetwarzanie tekstów
3. Arkusze kalkulacyjne
4.Grafika menedżerska i prezentacyjna lub przeglądanie stron internetowych i komunikacja
Liczba godz.: 80

Kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL CORE obejmuje moduły:
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
Liczba godz. 120

ECDL START:
grupa I: wrzesień- grudzień 2014r.
grupa II: październik-grudzień 2014r.
grupa III: styczeń-kwiecień 2015r.
grupa IV: luty- maj 2015r.
grupa V: marzec-czerwiec 2015r.

ECDL CORE:
grupa I: wrzesień-grudzień 2014r.
grupa II: styczeń-kwiecień 2015r.
grupa III: luty-maj 2015r.
grupa IV: luty-maj 2015r.

 

PROJEKT „PLATFORMA JĘZYKÓW OBCYCH”

Szkolenia w zakresie języka angielskiego oraz języka niemieckiego
Kończące się uzyskaniem certyfikatu TELC (na różnych poziomach zaawansowania)
Liczba godz. 120

Terminy zajęć:
JĘZYK NIEMIECKI:
grupa I: wrzesień-grudzień 2014r.
grupa II: luty-maj 2015r.

JĘZYK ANGIELSKI:
grupa II: sierpień-listopad 2014r.
grupa III: wrzesień-grudzień 2014r.
grupa IV: styczeń-kwiecień 2015r.
grupa V: luty-maj 2015r.
grupa VI: luty-maj 2015r.
grupa VII: marzec-czerwiec 2015r.

Informacje organizacyjne:
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu i/lub w weekendy po 4 godz. dziennie.
Miejsce szkoleń: Lublin lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w przypadku skompletowania grupy
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.szkoleniamasters.pl (zakładka PROJEKTY EFS)

MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu
20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90
tel. 81 533-31-39, 81 534-13-01
fax. 81 532-50-62
biuro@masterscsb.com.pl
www.szkoleniamasters.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: