BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 październik 2018

12 października – Forum Antydyskryminacyjne w Lublinie.

12 października w Galerii Labirynt w Lublinie w godz. 12:00 – 16:00 odbędzie się Forum Antydyskryminacyjne organizowane przez Zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwię Spurek i Zespół  do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Idea wydarzenia

Forum Antydyskryminacyjne jest skierowane do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych podejmujących działania na rzecz równego traktowania. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele  fundacji i stowarzyszeń, którzy już posiadają doświadczenie w prowadzeniu działań antydyskryminacyjnych, jak również osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w tym obszarze.

Liczymy, że Forum Antydyskryminacyjne w Lublinie będzie doskonałą okazją nie tylko do zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako niezależnego organu do spraw równego traktowania, ale przede wszystkim stworzy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń i zachęci uczestników do zgłaszania Rzecznikowi Praw Człowieka przypadków dyskryminacji.

Program

Forum Antydyskryminacyjne planujemy podzielić na dwie części. Podczas pierwszej z nich, dowiecie się – w oparciu o konkretne przykłady – jakie działania Rzecznik Praw Obywatelskich może podjąć w sprawach dotyczących dyskryminacji i jak może wesprzeć Was w prowadzonych działaniach antydyskryminacyjnych. Program drugiej części spotkania ułożymy we współpracy z samymi uczestnikami Forum, w oparciu o zgłoszone przez Was w trakcie rejestracji sugestie tematów do omówienia. Mamy nadzieję, że w ten sposób wspólnie znajdziemy rozwiązanie choć części z nich, a w efekcie będziemy mogli skuteczniej działać na rzecz równego traktowania.

Co zrobić, aby wziąć udział w wydarzeniu?

Aby wziąć udział w Forum Antydyskryminacyjnym wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i zgłosić temat do dyskusji – rejestracja trwa do 7 października br.

Formularz dostępny jest na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/formularz/forum-antydyskryminacyjne

Zachęcamy do wskazania, z jakimi problemami/ kategoriami spraw dotyczących dyskryminacji spotykacie się Państwo najczęściej w swojej pracy  i krótkiego opisania ich w formularzu zgłoszeniowym – w miarę możliwości omówimy je w II części spotkania.

 

Agata Szypulska

 

Informacja o Forum Antydyskryminacyjnym na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/12-10-forum-antydyskryminacyjne-w-lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: