BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Maj 2014

15 maja Światowy Dzień Świadomości Dostępności

W dniu 15 maja na godzinę odłącz mysz od swojego komputera lub gładzik na swoim laptopie i spróbuj go używać tylko za pomocą klawiatury ( strzałki, tab, spacja, enter …). Całkiem duża grupa osób ( niewidomi lub osoby nie posługujące się rękami) tak właśnie obsługuje komputer.

 

Dostępność www (ang. web accessibility) to dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem, zajmująca się problematyką tworzenia stron internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień, w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu („12 prac webmastera”, opracowanie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 2012). Problematyka dostępności treści internetowych i dokumentów elektronicznych dotyczy każdego poszukującego informacji, korzystającego ze swoich praw i wolności w zakresie dostępu do wiedzy, informacji i ich dalszego rozpowszechniania.

Gorąco zapraszamy do podejmowania inicjatyw promujących dostępność w dniu 15 maja 2014 roku!

Weź udział w  wydarzeniu na Facebooku!

Dostępność dla wszystkich

Pochwal się działaniami na rzecz e-włączenia biorąc udział w konkursie Otwarta Cyberprzestrzeń 2014 !

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni – platforma współpracy organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – ogłasza rozpoczęcie naboru nominacji do konkursu Otwarta Cyberprzestrzeń 2014.

Jest to cykliczny konkurs mający na celu nagradzanie działań na rzecz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałających wykluczeniu tych osób.

Nagrody będą przyznawane w 5 kategoriach:

–  Nagroda za szczególny wkład w dostępność Internetu

– Nagroda za szczególny wkład w dostępność mediów i multimediów

– Nagroda za szczególny wkład w dostępność sprzętu i oprogramowania

– Nagroda za szczególny wkład w dostępność usług elektronicznych

– Nagroda specjalna za całokształt działań na rzecz dostępności i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

 

Formularz nominacji można znaleźć na stronie FDC:  www.fdc.org.pl w zakładce Aktualności.

Termin zbierania nominacji upływa 30 czerwca br.

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw wartych wyróżnienia i popularyzowania!

Justyna Bartczak

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW