BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 wrzesień 2015

20 lat minęło…

Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 26 sierpnia 2015 roku obchodziło jubileusz 20-lecia działalności.

Uroczystość została zorganizowana we Wschodnim Centrum Informacyjno – Szkoleniowym „Chrobry” w Międzyrzecu Podlaskim. Dwadzieścia lat działalności to znaczący jubileusz zwłaszcza w życiu organizacji pozarządowej, która dzięki zaangażowaniu członków społecznej pracy kolejnych zarządów ma pokaźny dorobek i cieszy się szacunkiem lokalnych środowisk.

Zdjęcie z 20-lecia PSON

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych. Obecni byli: Marcin Kostka- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, przedstawiciel Rady Powiatu Łukasz Ciołek, Tadeusz Łazowski- Starosta Powiatu Bialskiego, Zbigniew Kot – Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski i Anna Skerczyńska- Kierownik PCPR.

Organizatorzy spotkania wszystkich przybyłych gości: członków, sympatyków i sponsorów stowarzyszenia serdecznie witali obdarowując pamiątkową czerwoną różą.

Zdjęcie z 20-lecia PSON

W miłej i uroczystej atmosferze Prezes Stowarzyszenia- Mieczysław Lawenda przedstawił podsumowanie dwudziestu lat działalności organizacji kreśląc jej rozwój i wspominając o pokonywanych trudnościach. W swoim wystąpieniu dużo miejsca poświęcił osobom, które powołały do życia stowarzyszenie i przez dwadzieścia lat wytrwale wspierały jego działalność. Byli to: Zenon Daniel, Jadwiga Platewicz, Lucjan Paszkiewicz, Romuald Georg, Helena Łukasiewicz, Wojciech Dybała, Józef Dymitruk i Mieczysław Lawenda.

Działalność Stowarzyszenia to droga stałego rozwoju i podejmowania nowych inicjatyw, które przyczyniają się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Od roku 1999 pracuje WTZ w którego ośmiu pracowniach, dzięki terapii zajęciowej, uczestnicy rozwijają sprawność samodzielność niezbędną do niezależnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. W lipcu 2012 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, w 2015 zakupiło nowy bus do przewozu osób niepełnosprawnych. Pomimo tak dużej pracy nowych wyzwań nie brakuje, bowiem w najbliższych latach stowarzyszenie musi przenieść działalność WTZ do nowej siedziby.

Zdjęcie-występ artystyczny uczestników WTZ

Pierwszą część uroczystości zamykał występ artystyczny przygotowany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy przedstawili widowisko słowno-muzyczne o wzruszającej treści   budzące pozytywne emocje widzów.

Zdjęcie- wręczanie prezentów

Jubileusz to czas także na podziękowania i tych również nie brakowało. Stowarzyszenie wyróżniło dyplomami i figurkami aniołów osoby szczególnie zaangażowane w pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Natomiast członkowie stowarzyszenia zostali uhonorowani przez przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, administracyjnych i LFOON- SW, dyplomami, listami gratulacyjnymi i pamiątkowymi albumami.

Uroczystość zakończył wspólny obiad, który był okazją do rozmów, poszerzania kontaktów, budowania dalszych relacji i obejrzenia wystawy prac uczestników WTZ, która towarzyszyła obchodom jubileuszu.

no images were found

Zofia Brzozowska

Zdjęcia Kamil Artur Kuliński

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: