BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Czerwiec 2011

20-lecie Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

W dniu 8 czerwca 2011 r. odbyły się na Zamku Lubelskim uroczyste obchody 20-lecia działalności Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie.

„Misericordia” powstało 23 stycznia 1991 r. z inicjatywy ks. Prałata Doktora Tadeusza Pajurka.

Organizacja prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz pracownie: kulinarną, dekoratorską, ceramiczną, teatralną, komputerową, stolarską, muzyczną, plastyczną, a od 27 grudnia 2006 r. przy ul. Głuskiej 138 Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Celem funkcjonowania Warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób po przebytym kryzysie psychicznym, zajęcia są prowadzone w pracowniach: krawieckiej i prac ręcznych, wikliniarskiej i rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego I i II, techniczno-stolarskiej, komputerowo-poligraficznej, multimedialno-artystycznej.

Podczas zajęć chorzy pacjenci, oprócz nauki pożytecznych czynności, zyskują przyjaciół. Pomoc okazywana jest również w Ośrodku Adaptacyjnym, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej i w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej.

„Misericordia” prowadzi kawiarnię „Santiago Cafe”, w której to przygotowano potrawy na obchody 20-lecia Stowarzyszenia.

Galę na Zamku poprzedziło nabożeństwo w archikatedrze, któremu przewodniczył J.E. Biskup Mieczysław Cisło.

Przed wejściem na salę głównych uroczystości każdy mógł kupić prace wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Gośćmi honorowymi byli m.in. J.E. Biskup Mieczysław Cisło, Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, Wiceprezydent Lublina Monika Lipińska.

– „Misericordia” to dzieło Bożego Miłosierdzia – mówił w czasie wydarzenia na Zamku ks. Prałat Tadeusz Pajurek, założyciel stowarzyszenia.

Ks. Dr Kan. Waldemar Sądecki podkreślał, że bardzo ważną rolę pełni rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, która prowadzona jest m.in. poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy.

Podczas wydarzenia wręczono statuetki i medale „Świadek Miłosierdzia”.

Odznaczenia dla pracowników Stowarzyszenia „Misericordia”:

Medal Prezydenta Miasta Lublin:
– Ks. Dr Kan. Waldemar Sądecki
– Arkadiusz Stanisław Sadowski
– Barbara Maślik

Medal Wojewody Lubelskiego:
– Beata Szulecka
– Ewa Dudziak

Dyplom Wojewody Lubelskiego:
– Eugeniusz Światłowski

Wyróznienie Marszałka Województwa Lubelskiego:
– Maria Korulczyk
– Barbara Majczak
– Maria Kulig
– Ks. Prałat Doktor Tadeusz Pajurek

Statuetka „Misericordiae Testis”:
– Archidiecezja Lubelska
– Lubelski Urząd Wojewódzki
– Samorząd Województwa Lubelskiego
– Miasto Lublin
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
– Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
– Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego
– Fachklinik St. Marienstift – Dammer Berge GmbH

Medal „Misericordiae Testis”:
– Krzysztof Michałkiewicz – Poseł na Sejm RP
– Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
– Irena Szumlak – Skarbnik Miasta Lublin
– Lucyna Białkowska-Ceglarz
– Teresa Trzcińska
– Tadeusz Młynarczyk
– Krzysztof Leszczyński
– Ksiądz Proboszcz Kanonik Zbigniew Pietrzela
– Mirosław Taras
– Wojciech Krakowski
– Antoni Magdoń
– Krystyna Urban-Szczuka
– Ksiądz Proboszcz Kanonik Ryszard Jurak
– Jego Ekscelencja Biskup Ryszard Karpiński

O godzinie 19 odbył się w kościele pw. Św. Rodziny w Lublinie „Jubileuszowy Koncert Muzyki Sakralnej Jan Paweł II – Świadek Miłosierdzia”.
Wykonawcy:
Wiesław Ochman – tenor
Georgij Agratina – fletnia Pana, cymbały koncertowe
Robert Grudzień – organy, fortepian
Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Jerzy Stefański – UAM Poznań

Działalność Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie jest najlepszym przykładem, jak wiele dobrego może zrobić człowiek dla drugiego człowieka.

 

Krzysztof Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: