BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 czerwiec 2016

25 lat działalności PSOUU Koła w Łęcznej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Łęcznej obchodzi jubileusz XXV lecia działalności.

Już na kartach Pisma Świętego znajdujemy zachętę do obchodzenia rocznic i jubileuszy jako okazji do wyrażenia wdzięczności Bogu za otrzymane dary i łaski.

Zdjęcie

13 czerwca 2016 r. taką wdzięczność za 25 lat działalności stowarzyszenia i 15 lat działalności placówki Koła jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy, dziękowali członkowie koła, pracownicy, uczestnicy, przyjaciele. To piękny jubileusz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzenie  Umysłowym Koło w Łęcznej.

Świętowanie jubilaci rozpoczęli liturgią mszy świętej sprawowanej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej  Królowej Świata w Nadrybiu. Liturgię sprawował proboszcz parafii ks. Michał Surowiec. Liturgia była w intencji wszystkich członków koła, rodziców, podopiecznych, pracowników, ludzi wspierających działalność finansowo i wolontariacko  oraz tych którzy odeszli do Pana.

Zdjęcie

Cała oprawa muzyczna została przygotowana przez uczestników warsztatu, pracowników, rodziców,  ubogacona została śpiewem Łukasza Liska. Wiele intencji, próśb skierowanych było do Boga i Matki Bożej. W modlitwie wiernych modlono się za duszpasterzy, Ojczyznę, pokój, nie zapomniano w modlitwach o członkach koła, uczestników warsztatu oraz tych których już nie ma, odeszli do Pana.

„Miłosierny Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zamieszkał w ludzkiej rodzinie.

Niech Twoje błogosławieństwo ogarnie wszystkie rodziny na ziemi,

 aby pomnażało się szczęście rodziców i dzieci.

Udziel rodzinom siły do pokonania trudności, jakie napotykają na swojej drodze

 niech choroby swoich dzieci nie przyjmują jako karę  za grzechy,

wszak Ty Ojcze jesteś Miłosierny i każdemu dajesz tyle ile może unieść, nic ponad jego siły.

Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość,

ów hojny i bezinteresowny dar z własnego „ja” na rzecz tych,  których dotyka cierpienie”.

W bardzo pięknych słowach wyrażone zostało podziękowanie Bogu za 25 lat działalności Koła w Łęcznej. Podziękowanie owite hymnem dziękczynienia wielu uczestniczących w liturgii bardzo wzruszyło.

Zdjęcie

„Nie umiem dziękować Ci Panie zbyt małe są moje słowa, zechciej przyjąć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować. – Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Jest również okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań. Ta wyjątkowa okoliczność skłania Zarząd Koła, Pracowników, Rodziców  do refleksji, wspomnień, podsumowań tego co udało się osiągnąć oraz tego co przed nami. Dziękujemy Tobie Jezu i Matce Twojej za opiekę przez 25 lat”.

„… Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień… Przeszliśmy wiele, wiele jeszcze przed nami. Osiągnięć przez te lata też było niemało, ale nie zdobylibyśmy ich bez zaangażowania pracowników, współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, ludźmi dobrej woli  a przede wszystkim bez naszych podopiecznych ich rodziców. Systematyczność  i wytrwałość w dążeniu do celu przyniosły pozytywne efekty dla nas wszystkich. Dziękujemy, Ojcze niebieski”.

Po mszy świętej wszyscy udali się na teren Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy, gdzie odbyła się dalsza część świętowania.

Zdjęcie

Po króciutkim powitaniu zebranych przez przewodniczącą Zarządu Koła Marię Lisek–Ziębę i kierownika warsztatu w jednej osobie dla gości wystąpili: Łukasz Lisek oraz zespół „Bębnoludy”.

Zdjęcie

Po artystycznym wstępie, pani Maria powitała wszystkich przybyłych gości, którzy licznie  przybyli by wspólnie świętować. Gośćmi jubileuszu byli między innymi: sekretarz powiatu Kazimierz Radko, przewodniczący Rady Powiatu – Jan Baczyński vel Mróz, dyrektor Oddział Lubelskiego PFRON Jerzy Dębski , Marta Kociuba – zastępca Wójta Gminy Cyców, Elżbieta Brodzik – dyrektor PCPR, Janina Brońska  – dyrektor PUP, Adam Zdunek – naczelnik US w Łęcznej, Adam Grzesiuk – Wójt Gminy Puchaczów, w imieniu prezesa LW ”Bogdanka” Adama Partyki był Jarosław Wojewoda, dyrektorzy szkół z Nadrybia, Ludwina, Cycowa, Antoni Pasieczny- Związek Zawodowy „Solidarność” LW „Bogdanka”, dyrektor GOK Ludwin -Anna Czarnecka. Podczas spotkania nie zabrakło przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, sponsorów, byłych pracowników a przede wszystkim przewodniczących kół PSOUU z Milejowa, Świdnika, Tomaszowa oraz innych organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Cyców, Starosta Powiatu uhonorował listami gratulacyjnymi długoletnich pracowników warsztatu  – Iwonę Jędruszak, Mariana Demkowskiego oraz członka Koła, długoletniego członka Zarządu Koła. Zarząd Koła dziękując za pracę i współpracę uhonorował ich „Aniołami Dobroci” – anioły na zamówienie, wykonane zostały w WTZ Haczów.

Zdjęcie

Nagrodzeni. W środku były członek Zarządu Koła

Zdjęcie

Z-ca wójta Gminy Cyców, dyrektor PFRON, przewodnicząca Koła wręczają podziękowania.

Zarząd Koła „aniołami dobroci” uhonorował :

  1. Lubelski Węgiel ”Bogdanka”
  2. Starostwo Powiatowe w Łęcznej
  3. Gminę Cyców
  4. PUP w Łęcznej
  5. Urząd Skarbowy w Łęcznej
  6. Związki Zawodowe – „Solidarność” –  LW ”Bogdanka”
  7. Państwa Agnieszkę i Marka Pluta – Cyców

Zdjęcie

Sekretarz powiatu z „Aniołem Dobroci”

Wręczanie „Aniołów Dobroci” przeplatane było składanymi gratulacjami, życzeniami od uczestniczących w spotkaniu gości. Listy, podziękowania złożone zostały w kronice wydarzeń prowadzonej od początku działalności Koła. 

Zdjęcie

Gratulacje od Kół PSOUU w Tomaszowie Lubelskim i w Świdniku.

„Aniołami Dobroci” wykonanymi na szkle w WTZ Świdnik uhonorowani zostali:

1. Gimnazjum w Ludwinie za zbiórkę rolek i resztek świec dla potrzeb warsztatu w Janowicy, włączenie w akcję szkół w Spiczynie, Piasecznie, Dratowie.

2. Szkoła w Nadrybiu za wieloletnią współpracę na polu artystycznym, edukację.

Zdjęcie

W czasie Jubileuszu nie zabrakło mediów – dziennikarze z TVP Lublin pytali pracowników, kierownika warsztatu, uczestników o to co robią, o plany na przyszłość. Informacja  o wydarzeniu ukazała się w Panoramie Lubelskiej.

Przepiękne słowa z okazji jubileuszu zawarte zostały w listach gratulacyjnych  składanych na ręce przewodniczącej, były też i upominki za które bardzo dziękujemy. Jednym z bardzo przydatnych upominków  dla warsztatu jest rozdrabniacz do gałęzi ufundowany przez Gminę Cyców. Urządzenie trafiło do pracowni gospodarstwa domowego i ogrodnictwa, służyć będzie podczas zajęć do przygotowywania wiór z gałązek drewna.

Zdjęcie

Dziękujemy… Po podziękowaniach, gratulacjach, wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek.

Zdjęcie

Wszystkie pyszności przygotowane zostały przez rodziców i Państwa Agnieszkę i Marka Plutów z Cycowa.

Zdjęcie

Zarząd Koła bardzo serdecznie dziękuje rodzicom za zaangażowanie w przygotowania oraz za finansowanie całego wydarzenia.

 

Maria Lisek-Zięba

Przewodnicząca

Koła w Łęcznej

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo

www.kolowlecznej.blogspot.com

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: