BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 styczeń 2015

4. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”

„Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. Zgłoszenia należy przesyłać do 31.03.2015 r.

W konkursie „Słowa, dobrze, że jesteście” mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. W tym roku, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, przewidziane są dwie kategorie: osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami.

Konkurs poezji

– Do 3. edycji konkursu zgłosiło się 359 osób: 68 do kategorii „niepełnosprawność intelektualna” i 291 z innego rodzaju niepełnosprawnościami. Jury przeczytało 1795 wierszy – mówi Paulina Łysiak, wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „Republika Marzeń”.
–  Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń i utworów poetyckich zwłaszcza te osoby, które dotąd nie miały odwagi podzielić się swoją twórczością z innymi. Czekamy na Państwa wiersze! Jesteśmy ich bardzo ciekawi.

Laureatom konkursu w obu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I miejsce – 5 tys. zł,

II miejsce – 3 tys. zł,

III miejsce – 2 tys. zł.

Nadesłane wiersze oceni jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Leszek A. Moczulski i Adam Ziemianin. Jury oceniać będzie wyłącznie utwory poetyckie. W trakcie rejestracji zgłoszenia, każdemu z autorów zostanie przypisany unikalny kod, którym oznaczone będą jego wiersze. Oznacza to, że jury nie będzie znało rodzaju niepełnosprawności, wieku ani żadnych dodatkowych informacji na temat autora utworów. Każdy z uczestników konkursu jest zobowiązany do przesłania 5 utworów poetyckich (długość jednego utworu nie może przekraczać dwóch stron standardowego maszynopisu).

Do utworów należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
  • wypełnioną i podpisaną własnoręcznie (lub przez pełnomocnika) kartę zgłoszeniową;
  • zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej czytelnie podpisane oświadczenie uczestnika;
  • kartę zgłoszeniową, oświadczenie uczestnika oraz regulamin konkursu można pobrać pod adresem: www.republikamarzen.org

Wiersze oraz komplet wymaganych dokumentów, należy przesłać nie później niż do 31 marca 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@republikamarzen.org z dopiskiem „Konkurs Poezji”, lub pocztą tradycyjną na adres:

Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej

ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4,

30-198 Kraków

Z dopiskiem „Konkurs Poezji”

Ogłoszenie wyników nastąpi 11 maja 2015 r. Utwory zwycięzców konkursu zostaną opublikowane w tomiku poezji wraz z utworami laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Lekarzy im. prof. Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Angelika Chrapkiewicz-Gądek, nr telefonu: (12) 415 10 33

e-mailangelikachrapkiewicz@republikamarzen.org

 

Kartę zgłoszeniową, oświadczenie uczestnika oraz regulamin konkursu można pobrać pod adresem: http://www.republikamarzen.org/smw/projekty/konkursy/konkurs-poezji-slowa-do-1/opi/3497,4-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-Poezji-Osob-Niepelnosprawnych-Slowa-dobrze-ze-.html

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: