BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Październik 2011

90 lat Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie

26 października br. o godz. 10.30 mszą św. pod przewodnictwem biskupa Mizińskiego w kościele Św. Michała Archanioła w Lublinie, rozpoczęły się uroczystości 90-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie (obecnie jest częścią Zespołu Szkół nr 4).

Oficjalne obchody odbyły się w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4. W uroczystościach wzięli udział m.in. parlamentarzyści Krzysztof Michałkiewicz i Zbigniew Wojciechowski, wiceprzewodniczący rady miasta p. Zbigniew Targoński, z Urzędu Marszałkowskiego p. Marek Sikora, p. Karolina Kwaśniewska z Urzędu Wojewódzkiego, Kurator Oświaty p. Krzysztof Babisz oraz wiele innych znamienitych gości. Nie zabrakło też licznego grona emerytowanych i obecnych nauczycieli, minutą ciszy uczczono tych pedagogów, którzy już odeszli.

Duże zainteresowanie wywołały popisy teatralne i taneczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół nr 4. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie w obecności pocztów sztandarowych.

Podczas uroczystości było bardzo dużo podziękowań, gratulacji, dyplomów i odznaczeń. Pan Krzysztof Babisz podziękował za trud i poświęcenie, wystąpienie swoje zakończył cytatem C. K. Norwida „Wszystko co jest wielkie jest wielkie przez serce”. Głos też zabrał emerytowany dyrektor p. Michał Ślusarz. Dyplom uznania w imieniu Wojewody Lubelskiego p. Genowefy Tokarskiej, wręczyła p. Karolina Kwaśniewska, a p. Marek Sikora, w imieniu Marszałka Lubelskiego p. Krzysztofa Hetmana, odznaczenia „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Panie z TPD wręczyły odznaczenia „Przyjaciel Dziecka”. Uroczystości jubileuszowe zakończyły się zwiedzaniem Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie.

 Kazimierz Adomat

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: