BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 październik 2017

A to Polska właśnie… kampania edukacyjna z udziałem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z powiatu włodawskiego

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane z terenu powiatu włodawskiego na LEKCJE PATRIOTYCZNE „A to Polska właśnie”.

Lekcje patriotyczne realizowane są w ramach projektu „A to Polska właśnie… kampania edukacyjna z udziałem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z powiatu włodawskiego” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” koordynowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro” we Włodawie przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie oraz Gminą Miejską Włodawa.

Projekt ma na celu upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na  poziomie lokalnym poprzez realizację zadań o charakterze edukacyjnym. Zakłada aktywne uczestnictwo zarówno dzieci jak i niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w obchodach rocznicy odzyskania niepodległości na poziomie regionalnym oraz promocję twórczości os. niepełnosprawnych inspirowanej wydarzeniami historycznymi na poziomie ogólnopolskim.

A TO POLSKA WLASNIE_PLAKAT_INFORMACJA

Elementami składowymi są:

1.Lekcje patriotyczne.

2.Warsztaty artystyczno – edukacyjne.

3.Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ” A to Polska właśnie…”

4.Rodzinny wyjazd do Filharmonii Lubelskiej na koncert „A to Polska właśnie”.

Wszystkie elementy są ze sobą skorelowane tak aby tworzyły spójną całość i wzajemnie się uzupełniały. Zakres merytoryczny dostosowany jest do specyficznych ograniczeń jakie niesie niepełnosprawność dzieci z nastawieniem na szeroko rozumiane procesy integracyjne.

A TO POLSKA WLASNIE_PLAKAT_LEKCJE PATRIOTYCZNE

Lekcje prowadzi Pan Szczepan Ignaczyński – artysta, kolekcjoner i wielki pasjonat sztuki, czciciel św. Jana Pawła II, w oparciu o kolekcję własną 38 kapliczek pt. „Jan Paweł II i Kapliczki polskie”.

Realizacja w formie spotkań w szkołach oraz lekcje otwarte w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Termin realizacji od 04-10-2017 do 25-11-2017. Terminy ustalamy indywidualnie ze szkołami. Udział jest bezpłatny!

Wszelkie uzgodnienia i rezerwacje terminów:

tel. 601 832 931, mailowo: stowarzyszenie.lepszejutro@interia.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin

2. Karta zgłoszeniowa

Justyna Gajos

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO
22-200 Włodawa
ul. 11 Listopada 4

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: