BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Luty 2012

ABC- osoby niepełnosprawnej

Na przełomie roku 2011/2012,  członkowie Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, otrzymali książkowe wydanie przewodnika ,,ABC osoby niepełnosprawnej’’.

To bardzo szczegółowy zbiór wszystkich przepisów i wskazówek, dotyczących osób niepełnosprawnych.

W bardzo przejrzystym i czytelnym zestawieniu, można dowiedzieć się wszystkiego, co jest niezbędne osobie z niepełnosprawnością –  w życiu codziennym ,w załatwianiu różnych spraw, uprawnieniach itp…

Zamieszczone w broszurce numery telefonów i adresy internetowe przydatnych instytucji państwowych, zaoszczędzą wiele czasu w wyszukiwaniu ich-  w innych, często wielorakich  źródłach.

Wydanie poradnika dofinansowało Województwo Lubelskie.

Józef Wianowski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: