BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Lipiec 2014

„ABC osoby z niepełnosprawnościami”-nowa wersja

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu realizuje – przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekt pn. „ABC osoby z niepełnosprawnościami” w wersji internetowej i drukowanej.

W związku z tym strona internetowa „ABC” została zmodernizowana i uzyskała nowy adres:

 

www.abc.lzinr.lublin.pl

 

Zawarte tam informacje o przepisach prawnych dotyczących ON są na bieżąco aktualizowane.

Zapraszamy do korzystania!

 

Jednocześnie informuję, że „ABC” w wersji drukowanej ukaże się jesienią tego roku. Wszyscy chętni będą mogli je otrzymać nieodpłatnie.

 

Małgorzata Koter-Mórgowska
Przewodnicząca Zarządu Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu

www.lzinr.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: