BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Grudzień 2013

„ABC osoby z niepełnosprawnościami”

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu wydał nową wersję publikacji „ABC osoby z niepełnosprawnością”. Jest to zbiór przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

Publikacja jest bezpłatna dofinansowana ze środków Województwa Lubelskiego.

Można ją otrzymać w formie papierowej w siedzibie Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1/3 pok. 101 lub  korzystać  z jej wersji elektronicznej na stronie LZINR .

ABC osoby z niepełnosprawnością

ABC osoby z niepełnosprawnością1

Spis treści

 

Małgorzata Koter – Mórgowska

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW