BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 styczeń 2019

ABSOLWENT II – Ogłoszenie o naborze uczestników projektu

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych rozpoczął rekrutację uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością”.

kson

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria:

– posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

– posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

W przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności wsparcie oferowane jest wyłącznie w zakresie: przeprowadzenia diagnozy sytuacji uczestnika projektu obejmującej określenie gotowości psychofizycznej do podjęcia zatrudnienia, zidentyfikowanie funkcjonalnych, osobowych i środowiskowych czynników/uwarunkowań zawodowej bierności oraz rozpoznanie możliwości uczestnika;

– będące absolwentem lub realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku i nie nie biorące w tym samym czasie udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 r. 

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Biura projektu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: info@kson.pl lub telefoniczny 794-964-456 z Anną Daskalakis – specjalistą ds rekrutacji i promocji (codziennie w godz. 10.00-15.00).

Więcej informacji na stronie: www.kson.pl

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: