BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 luty 2016

Adam Aftyka mistrzem Braille’a!

„Brajlowskie wyzwania” /Braille Challenge/ – to nazwa regionalnego konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Jorku, posługujących się pismem Braille’a. Organizatorem był Departament Szkolnictwa w Nowym Jorku /NYC Department of Education/. Konkurs odbył si 30 stycznia 2016 roku w szkole podstawowej 343 /PS 343/ w dzielnicy Queens.

Zdjęcie Adasia Aftyki
Nauczycielka Adasia, Lindsay Orcutt, która prowadzi z nim naukę brajla i orientacji przestrzennej, zgłosiła jego udział. Adaś podjął wyzwanie, wiedząc, że spotka tam niewidomych i słabo widzących rówieśników. Przyznaje, że interesowały go szczególnie koleżanki.

Zdjęcie

Zdjęcie
Konkurs zawierał zadania z zakresu posługiwania się pismem punktowym, w tym technika czytania, czytanie na czas. Wszystko to odbywało się w 4 sesjach, po których ogłoszono wyniki.

Zdjęcie

Zdjęcie
W czasie, gdy uczniowie zmagali się z zadaniami, rodzice i opiekunowie zaproszeni zostali na spotkanie z przedstawicielami organizacji, działających na rzecz uczniów z problemami wzrokowymi.

Zdjęcie
Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami. Dla zwycięzców przygotowano statuetki lwów, jako, że sponsorem konkursu, obok Departamentu Szkolnictwa w Nowym Jorku, był też Lions Clubs International. Nagrodami były też zegarki mówiące, sccrable z brajlowskimi napisami.

Zdjęcie
Adaś zajął pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej. Cieszymy się z tego sukcesu!

Danuta Gołębiowska

Babcia Adasia Aftyki

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: