BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 kwiecień 2018

„Ahoj przygodo” – III Piknik Żeglarski

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w godz. 11.00 – 14.00 z okazji Lubelskich Dni Autyzmu zorganizowany został III Piknik Żeglarski nad Zalewem Zemborzyckim.

Tegoroczne spotkanie plenerowe odbyło się w ramach projektu „Ahoj Przygodo” współfinansowanego przez gminę Lublin – miasta na prawach powiatu. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” przy współpracy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie oraz Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Wydarzenie było okazją do upowszechnienia wiedzy o autyzmie oraz do prezentacji osiągnięć Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” przy ul. Zbożowej 22 A. Promowano też niepopularną wśród innych placówek terapeutycznych działalność żeglarską.

Ahoj przygodo

Wśród wielu atrakcji zorganizowano m.in.:

– możliwość odbycia rejsów po Zalewie, dzięki współpracy z Lubelskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim i zrzeszonym w nim klubach (UKS „Żegluj”, Yacht Klub Polska Lublin, Yacht Club Politechniki Lubelskiej) oraz Państwową Strażą Rybacką
w Lublinie;

– prezentację szant w wykonaniu Marka Szurawskiego wraz z pokazem instrumentów muzycznych używanych przez żeglarzy,

– naukę gry w Boccia,

– wspólne zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe,

– warsztaty plastyczne,

– warsztaty stolarskie,

– warsztaty kulinarne,

– warsztaty ceramiczne,

– pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez pracowników Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie,

– prezentację literatury o autyzmie przygotowaną przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej,

– zabawy z wykorzystaniem sprzętu SI prowadzone przez nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krasnymstawie,

– prezentację oddziaływań terapeutycznych przygotowaną przez Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie oraz Fundację Allot.

– poczęstunek plenerowy i wiele innych.

W pikniku wzięli udział przedstawiciele wielu placówek z resortu pomocy społecznej, oświaty oraz non profit. Swoją obecnością zaszczycili wydarzenie: pani Małgorzata Frant-Błażucka – kierownik oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ks. Prof. Marian Stasiak – prezes Fundacji Dom Dzieci „Benjamin”, pani Grażyna Jackowska reprezentująca Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Lublin.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” przeprowadziło akcję pozyskiwania funduszy na remont szalupy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, także tych, którzy poruszają się przy pomocy wózków inwalidzkich. W tym celu zorganizowano stoisko z loterią fantową oraz sprzedaż książek.  Zbiórka środków pieniężnych do specjalnie przygotowanych puszek była zwieńczeniem uroczystości.

Sylwia Góźdź

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: