BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 październik 2017

Akademia Liderów Cogito z udziałem przedstawicieli LSJ

Z udziałem przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY odbędzie się w dniach 3-5.XI. 2017 r. kolejne spotkanie Akademii Liderów Cogito. To, tradycyjnie obradujące w krakowskim pensjonacie U Pana Cogito gremium skupia zaangażowanych w reprezentowanie interesów osób chorujących psychicznie działaczy społecznych z doświadczeniem choroby. Podejmowane przez ogólnopolską Akademię Liderów Cogito decyzje (jak ta o wsparciu organizacji I Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie w maju br.) uzgadniane są z przedstawicielem ściśle współpracującego z Akademią Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej prof. Andrzejem Cechnickim oraz reprezentantami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Niektórym spośród uczestników Akademii Liderów przysługuje tytuł experta ex in lub experta cogito.

Tematem obrad listopadowego spotkania będą perspektywy powołania w Polsce nowego, otwartego także dla osób chorujących, zawodu instruktora zdrowienia. Jaką rolę w procesie zdrowienia osoby chorującej psychicznie odegrać mogą odpowiednio do tego przygotowane inne osoby chorujące? Jak wyglądać może współpraca instruktora zdrowienia z lekarzem specjalistą? Co zyskuje trialog terapeutyczny/grupa terapeutyczna wsparta udziałem (deklarujących gotowość towarzyszenia pacjentowi psychiatrycznemu) osób chorujących? Na te i inne jeszcze pytania będą usiłowali znaleźć odpowiedź zgromadzeni w Krakowie działacze Akademii.

Zaangażowanie osób chorujących to nie tylko sposób odnalezienia się w czynnym życiu społecznym i wsparcie procesu własnego zdrowienia – to także ich droga wnoszenia jakże cennego wkładu w dobro wspólne całego społeczeństwa.

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: