BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 marzec 2017

Akademia Liderów Cogito z udziałem przedstawicieli LSJ

Z udziałem przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY odbędą się w tym roku trzy przynajmniej spotkania ogólnopolskiej Akademii Liderów Cogito.

Przypomnieć należy, iż Akademia stanowi forum współdziałania osób chorujących psychicznie, zaangażowanych od dawna w działania na rzecz reprezentowania swojego środowiska oraz praw tej marginalizowanej kategorii uczestników życia społecznego. Wraz z uzyskaniem grantu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na trzy 3-dniowe spotkania tego forum zabezpieczone zostały na najbliższy czas warunki podejmowanej przez prospołecznie nastawionych pacjentów działalności.

Najbliższe spotkanie przypadnie na 10-12.III. br. W tym czasie na terenie prowadzonego przez osoby chorujące psychicznie Pensjonatu u Pana Cogito w Krakowie uczestnicy Akademii przygotowywać będą wspólne stanowisko na zbliżający się, zaplanowany na 8. V. 2017 r. I Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Przeprowadzone pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów krakowskie spotkanie posłuży też podniesieniu kompetencji społecznych, w tym umiejętności komunikacyjnych jego uczestników.

Wykazana przez FIO troska o warunki współdziałania przedstawicieli ruchów pacjenckich jest wyrazem zaufania do tych społeczników, którzy pragnęliby przyczynić się do przezwyciężenia stygmatyzacji osób chorujących psychicznie oraz większej Ich podmiotowości w życiu społecznym.

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: