BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Wrzesień 2019

Akademickie Targi Pracy 2019

Akademickie Biuro Karier wraz z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie organizuje Targi Pracy, które są częścią Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,  jednego z elementów projektu „WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni” , przeto zaprasza do udziału w roli Wystawcy w Targach Pracy.

Plakat

Zaproszenie do udziału w roli Wystawcy kierujemy do szerokiego grona podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i biznesową na lubelskim rynku pracy: uczelniane Biura Karier, Ochotnicze Hufce Pracy, przedstawicieli, pracodawców i przedsiębiorców, urzędów pracy, agencji pracy tymczasowej, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych.

Targi odbędą się 16 października 2019 roku w godzinach 10:00 – 14:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2.

Celem głównym wydarzenia jest integracja i zacieśnienie współpracy lubelskiego środowiska akademickiego z otoczeniem biznesu oraz stworzenie studentom lubelskich uczelni przestrzeni, w której będą mogli zapoznać się z aktualnymi możliwościami rozwoju edukacyjno-zawodowego na lubelskim rynku.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie aktywnie promuje świadome planowanie kariery zawodowej przez młodych ludzi i zachęca ich do przemyślanego projektowania własnych ścieżek rozwoju. Działania planowane w ramach Targów Pracy kierowane są przede wszystkim do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjny i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie pakietami współpracy przy organizacji wydarzenia:

WSPA w Lublinie proponuje 3 alternatywne formy współpracy (pakiety) w ramach Targów Pracy:

PAKIET 1 – BASIC

W ramach pakietu WSPA oferuje i zapewnia:
– darmową przestrzeń wystawienniczą w trakcie trwania Targów z dostępem do energii elektrycznej
– krzesło oraz stolik do wykorzystania na stoisku
– wsparcie organizacyjne podczas trwania wydarzenia

Oczekuje od Wystawcy:
– przygotowania stoiska, na którym znajdą się co najmniej materiały informacyjno-promocyjne Wystawcy (ulotki, foldery, broszury)
– promowania wydarzenia w social mediach Wystawcy (Facebook, Instagram, Twitter, strona www, inne)

PAKIET 2 – SILVER

W ramach pakietu WSPA oferuje i zapewnia:
– darmową przestrzeń wystawienniczą w trakcie trwania Targów z dostępem do energii elektrycznej
– krzesło oraz stolik do wykorzystania na stoisku
– wsparcie organizacyjne podczas trwania wydarzenia
– darmową reklamę Wystawcy na 3 telewizorach promocyjnych w siedzibie WSPA (ul. Bursaki 12) przez cały okres Tygodnia Kariery (10-18 października 2019)

Oczekuje od Wystawcy:
– przygotowania stoiska, na którym znajdą się co najmniej materiały informacyjno-promocyjne Wystawcy (ulotki, foldery, broszury)
– przygotowanie i dystrybucja podczas wydarzenia gadżetów promocyjnych Wystawcy
– promowania wydarzenia w social mediach Wystawcy (Facebook, Instagram, Twitter, strona www, inne)

PAKIET 3 – GOLD

W ramach pakietu WSPA oferuje i zapewnia:
– darmową przestrzeń wystawienniczą w trakcie trwania Targów z dostępem do energii elektrycznej
– krzesło oraz stolik do wykorzystania na stoisku
– możliwość samodzielnego wyboru przez Wystawcę miejsca na sali wystawienniczej
– wsparcie techniczne podczas trwania wydarzenia
– darmową reklamę Wystawcy na 3 telewizorach promocyjnych w siedzibie WSPA (ul. Bursaki 12) przez 14 dni kalendarzowych (termin do indywidualnego ugodnienia)
– darmową reklamę w Infokiosku oraz na monitorach informacyjnych w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w dniu wydarzenia (16 października 2019)
– darmową reklamę Wystawcy w social mediach WSPA w Lublinie

Oczekuje od Wystawcy:
– przygotowania stoiska, na którym znajdą się co najmniej materiały informacyjno-promocyjne Wystawcy (ulotki, foldery, broszury)
– przygotowanie i dystrybucja podczas wydarzenia gadżetów promocyjnych Wystawcy
– promowania wydarzenia w social mediach Wystawcy (Facebook, Instagram, Twitter, strona www, inne)
– przygotowanie wystąpienia dotyczącego swojej instytucji i zaprezentowanie go w siedzibie WSPA w Lublinie w dniach 17 lub 18 października 2019 podczas panelu „Współpraca WSPA w Lublinie z otoczeniem biznesu”
– wsparcie rzeczowe (niefinansowe) Wydarzenia (do indywidualnego ustalenia z WSPA np.: sfinansowanie kampanii bilardowej, sfinansowanie artykułów sponsorowanych w lokalnych mediach itp. lub inne, zaproponowane przez Wystawcę)

Osoby do kontaktu ze strony WSPA w Lublinie: Pani Magdalena Siroń – m.siron@wspa.pl, tel.: 81 452 94 39, Pani Justyna Knap – j.knap@wspa.pl, tel.: 81 452 94 39

 
Formularz zgłoszeniowy Targi Pracy
Regulamin Targów
Ogólnopolski Tydzień Kariery – Plan wydarzenia
Akademickie Biuro Karier
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 39
 
 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: