BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 grudzień 2020

Akcja społeczna „Pomóż Głuchym”

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar organizuje akcję społeczną „Pomóż głuchym”. Celem akcji jest zainteresowanie osób słyszących potrzebami głuchych. Znak „Mówimy różnymi językami” ma uświadamiać słyszącym, że są głusi, dla których język polski jest językiem obcym.

W akcji „Pomóż głuchym” zachęcamy do sprawdzenia, czy strony urzędów gmin mają informacje dostępne dla głuchych. Każdy może to zrobić, a potem wpisać swoje uwagi w internetowej ankiecie www.pomozgluchym.pl Ankietę przygotował i informacje zbiera Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, który jest partnerem akcji.

Zapraszamy osoby słyszące do realizacji prostego zadania. Tym zadaniem jest sprawdzenie, czy nasi głusi współobywatele mają dostęp do podstawowych informacji na stronach internetowych urzędów gmin. Każdy może to sprawdzić, a potem zaznaczyć swoje uwagi w internetowej ankiecie. 

Każda osoba otrzymuje:

– wskazówki, co można zrobić, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/wskazowki.pdf (dostępne są też wskazówki w PJM)

– Link do ankiety zawierającej bazę gmin, w której należy wpisać uzyskane informacje,

Wzór petycji do władz

– Elektroniczną wersję raportu „Osoby Głuche w Polsce 2020. Wyzwania i rekomendacje”, w którym można znaleźć  informacje o tym, jak żyje się w Polsce osobom głuchym (dostępna jest tutaj wersja w PJM)

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z raportem „Osoby Głuche w Polsce 2020. Wyzwania i rekomendacje” przygotowanym przez Komisję Ekspertów ds. Osób Głuchych przy RPO. Można w nim znaleźć informacje, które pozwolą poznać stopień wykluczenia głuchych i rodzaj barier, które słyszący wznoszą przed głuchymi.

Mamy nadzieję, że akcja zwróci uwagę słyszących na potrzeby głuchych współobywatelek i współobywateli, którzy są wykluczani z wielu sfer życia, w tym z ważnych usług publicznych. A przyczyną tego wykluczenia nie jest zła wola, lecz niewiedza na temat barier, jakich doświadczają głusi w komunikowaniu się ze słyszącymi oraz nieznajomość potrzeb głuchych wśród słyszących.

Informacja o akcji na stronie Pomóż głuchym – akcja społeczna jest dostępna w PJM

Ikona języka migowego w kolorze czerwonym. Po lewej czerwone litery "PL". Poniżej napis w kolorze czerwonym: Mówimy różnymi językami. Po lewej stronie biały napis na czerwonym tle: Pomóż głuchym.

 Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: