BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 październik 2017

Szkolenia zawodowe – „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie”.

Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. realizują projekt pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego szansą na ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w regionie”.

Trwa rekrutacja osób chętnych do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

·           Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

·           W wieku produkcyjnym, tj. 18 – 59 lat dla kobiet oraz 18 – 64 lata dla mężczyzn;

·           Osoba pozostająca bez zatrudnienia (bierna zawodowo);

·           Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

·           Zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie z zakresu:

·           Płatnych 5 miesięcznych staży zawodowych (staże realizowane są adekwatnie do miejsca zamieszkania Uczestnika -na terenie woj. lubelskiego);

·           Stypendium stażowe 1850,00 zł brutto, plus zwrot kosztów dojazdu na staż;

·           Szkoleń zawodowych;

·           Wsparcia doradcy zawodowego i psychologa.

Uczestnicy i uczestniczki projektu:

·         Nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie;

·         Otrzymują stypendia stażowe;

·         Otrzymują ubezpieczenie NNW;

·         Otrzymują zwrot kosztów dojazdu.

Szczegóły i rekrutacja do projektu:

Biuro projektu:

ul. Wojciechowska 5/30 A

20-704 Lublin

tel. 694 467 103

lubelskie@kontraktor.biz.pl

Więcej na stronie: www.kontraktor.biz.pl

Projekt realizowany przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Renata Kowalczyk

Kierownik projektu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: