BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 październik 2016

Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie lubelskim” skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, w tym do osób niepełnosprawnych, które: pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w systemie dziennym. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w projekcie otrzymają: pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie psychologa, szkolenia zawodowe (do wyboru 1 spośród 3 szkoleń) oraz 3 miesięczne staże na stanowiskach powiązanych ze szkoleniem, a także  pośrednictwo pracy po ukończonym stażu.

Szkolenia zawodowe do wyboru:

  • Przedstawiciel handlowy

(staż możliwy do realizacji na stanowisku sprzedawcy / handlowca, przedstawiciela handlowego w sklepach, salonach, hurtowniach, bankach, punktach handlowo – usługowych itp.);

  • Asystent osoby niepełnosprawnej

(staż możliwy do realizacji na stanowisku związanym z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy: dziećmi, młodzieżą, starszymi, organizacja pomocy, opieki, czasu dla dzieci, młodzieży, osób starszych potrzebujących pomocy i niepełnosprawnych)

  • Monter urządzeń energii odnawialnej

Uczestnicy Projektu przy każdej formie wparcia otrzymają zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe itp. Uczestnikom Projektu przysługuje również stypendium szkoleniowe ( za udział w ww. szkoleniach 598,50 zł. netto ) oraz stażowe (za realizację stażu 997 zł. netto dla UP na miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu).

Kontakt: www.proself.pl

e-mail: aktywizacja@o2.pl

Tel. 691 378 503/ (81) 746 69 41

Plakat

Sylwia Sprawka-Wilk

VIAMED s.c. J.Wieczorek, J.Mirowska-Wieczorek
Pracownia Rozwoju Osobistego SELF

ul. Sławinkowska 120 a
20-810 Lublin
tel. 667 957 743
www.proself.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: