BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Lipiec 2012

Lublin – Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Lublin przystąpił do nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”. Dzięki tej inicjatywie osoby niepełnosprawne uzyskają wsparcie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na łączną kwotę ok. 530 tys. zł.

W ramach programu, jego uczestnicy, będą mogli ubiegać się o następujące formy wsparcia:
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
– pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i – oprogramowania i urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
– pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego,
– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Ponadto, osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i mające pod swoją opieką dziecko, mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Wnioski o przyznanie świadczeń które będzie można złożyć w okresie od 1 sierpnia do 30 września w siedzibie MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88-92. będą dostępne w MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88-92 od 9 lipca lub na stronie internetowej: www.mopr.lublin.pl

Informacja pochodzi ze strony Urzędu Miasta Lublin.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: