BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

28 Styczeń 2013

Aktywni Na Nowo

Projekt ,,Aktywni Na Nowo”  skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne, powyżej 50 roku życia, zamieszkujących powiaty: lubelskie i m. Lublin w woj. lubelskim oraz zgłaszających gotowość dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Projekt trwa od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
W ramach projektu oferowane jest stworzenie ścieżki rozwoju zawodowego.

Dodatkowo uczestnikom/czkom projektu zapewniane są:
– materiały szkoleniowe                
– poczęstunek/catering
zwrot kosztów dojazdu
– zaświadczenia o zakończeniu zajęć
– stypendium szkoleniowe
– płatny staż

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.aktywninanowo.pl , gdzie można zapoznać się z planowanym harmonogramem wsparcia oraz pobrać potrzebne dokumenty rekrutacyjne. Liczba miejsc ograniczona.

Anna Jędrzejewska
Menager Projektu
Tel. 519 323 854

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW