BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Styczeń 2013

Aktywni Na Nowo

Projekt ,,Aktywni Na Nowo”  skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne, powyżej 50 roku życia, zamieszkujących powiaty: lubelskie i m. Lublin w woj. lubelskim oraz zgłaszających gotowość dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Projekt trwa od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
W ramach projektu oferowane jest stworzenie ścieżki rozwoju zawodowego.

Dodatkowo uczestnikom/czkom projektu zapewniane są:
– materiały szkoleniowe                
– poczęstunek/catering
zwrot kosztów dojazdu
– zaświadczenia o zakończeniu zajęć
– stypendium szkoleniowe
– płatny staż

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.aktywninanowo.pl , gdzie można zapoznać się z planowanym harmonogramem wsparcia oraz pobrać potrzebne dokumenty rekrutacyjne. Liczba miejsc ograniczona.

Anna Jędrzejewska
Menager Projektu
Tel. 519 323 854

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: