BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 marzec 2017

„Aktywni zawodowo na swoim – dotacje dla nowych przedsiębiorstw w województwie lubelskim”

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą we Wrocławiu realizuje projekt „Aktywni zawodowo na swoim – dotacje dla nowych przedsiębiorstw w województwie lubelskim”. 

Plakat-dotacje

Można otrzymać dotacje na założenie działalności gospodarczej w formie:

– osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

– spółek cywilnych

– podmiotów ekonomii społecznej

Można otrzymać 20 tys.zł/os. dotacji oraz ponad 17 tys.zł/os.  wsparcia pomostowego!

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc pracy i liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na terenie województwa lubelskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej, wsparcie szkoleniowo-doradcze i pomostowe w okresie 2017-2018.

Plakat-dotacje-ciąg dalszy

Kto może otrzymać dotację?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

– osoby powyżej 30 roku życia z woj. lubelskiego, w tym 54 kobiety i 46 mężczyzn

– osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo)

– osoby spełniające jedno z kryteriów: kobieta / osoba niepełnosprawna / długotrwale bezrobotna / o niskich kwalifikacjach / osoba powyżej 50 roku życia

Szczególnie:

– osoby odchodzące z rolnictwa

– osoby planujące utworzyć dodatkowe miejsca pracy

– osoby planujące otworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Co można otrzymać?

– szkolenia z podstaw działalności gospodarczej: ABC przedsiębiorczości (48h) oraz warsztaty pisania biznesplanów (24h)

– indywidualne doradztwo – przed i po założeniu działalności gospodarczej: prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, biznesowe (średnio: 10h/os.)

– dotację na założenie działalności gospodarczej – 20 tys. zł

– wsparcie pomostowe – 1700 zł (pierwsze 6 m-cy działalności gospodarczej) i 1200 zł (kolejne 6 m-cy)

Gdzie i kiedy należy się zgłosić?

– rekrutacja do projektu: luty –  maj 2017 r.

– formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie www.mojafirma.org.pl i w biurze projektu

– zgłoszenie należy złożyć w biurze projektu: ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin, w godz. 9.00-16.00

Realizator projektu:

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław

Biuro: ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

Szczegóły na stronie internetowej: www.mojafirma.org.pl

 

Żródło: www.mojafirma.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: