BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Październik 2014

Anioły Pomocy

Impreza promocyjna Banku Żywności już 17 października.

 

Anioły

 

 Marzena Pieńkosz-Sapieha

Prezes Fundacja Bank Żywności w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW