BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Marzec 2019

Ankieta, dotycząca stałego zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością

W ramach akcji Masz Głos realizowanej we współpracy z Fundacją Im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszeniem Homo Faber Ewelina Siwek przygotowała ankietę dotyczącą możliwości uzyskania stałego zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnościami na lokalnym rynku pracy.

Badania posłużą jej do diagnozy aktualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kontem zatrudnienia u lokalnych pracodawców. Chodzi głównie o osoby, które z powodu ograniczeń zdrowotnych nie są w stanie pracować na pełen etat, pobierają świadczenie rentowe i chciałyby się aktywizować zawodowo nie tylko w ramach projektów, ale także w inny sposób. Autorka ankiety chce stworzyć swój pomysł wprowadzania tych osób na lokalny rynek pracy. 

Ankieta jest w pełni anonimowa. 

ANKIETA

 

Link do wydarzenia na facebooku https://www.facebook.com/events/417066678861387/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: