BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Listopad 2012

Architektura w służbie człowiekowi

W zamojskim ZOO 29 listopada 2012 roku w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się Debata Równych Szans – Architektura w służbie człowiekowi (Sala Konferencyjna Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Szczebrzeskiej 12). Tematem debaty  będzie prezentacja rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom z niepełnosprawnością z różnych rejonów Europy. Organizatorami  Debaty są Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu i Koalicja na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Więcej na stronie Stowarzyszenia „Krok za Krokiem”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: