BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Listopad 2020

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wyniki

Komunikat o zatwierdzeniu list rekomendowanych ofert w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021

Minister Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych ofert w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano oferty:

  1. w 2020 r. na kwotę 6 220 486,60 zł oraz
  2. w 2021 r. na kwotę 61 830 372,88 zł.

 

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1123,komunikat-o-zatwierdzeniu-list-rekomendowanych-ofert-w-ramach-programu-resortowego-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznejasystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2020-2021

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: