BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 kwiecień 2016

Asystent osoby niepełnosprawnej

Fundacja Fuga Mundi i Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski będą realizować zadanie zlecone w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin”.

Obie organizacje dysponują kadrą, która posiada odpowiednie kompetencje do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczenie. Asystenci osoby niewidomej dodatkowo znają środowisko osób niewidomych i niedowidzących oraz techniki mające na celu ułatwienie funkcjonowania osób niewidomych w najbliższym otoczeniu.

Umowy z oferentami zostały  zawarte w dniu 10.03.2016 roku i od tego dnia nastąpiła zgodnie z zapisami konkursu realizacja zadania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin.

Więcej informacji:

http://www.ffm.pl/86-news/197-asystent-dla-osoby-niepelnosprawnej-20106

http://pzn.lublin.pl/asystent-osoby-niepelnosprawnej/

 

Źródło: Lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: