BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Wrzesień 2011

Asystent osoby niepełnosprawnej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin prowadzi rozpoznanie w zakresie określenia zapotrzebowania na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w naszym mieście. W tym celu przesłało do organizacji pozarządowych ankietę dotyczącą tej kwestii.

Do pobrania ankieta: Zapytanie do organizacji pozarządowych.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: