BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
12 Październik 2012

Audiodeskrypcja w Muzeum na Majdanku

Majdanek. Historia Muzeum otwiera się dla niewidomych

W imieniu Dyrekcji i wszystkich pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Fundacji 5 PORA ROKU chcielibyśmy zaprosić Państwa do współtworzenia niezwykłej inicjatywy społecznej. Chcemy, aby historię Muzeum na Majdanku mogła poznać każda pragnąca tego osoba niewidoma i słabowidząca. Rozpoczynamy projekt dostosowywania obiektów Muzeum do ich potrzeb.

My widzimy – niewidomi muszą sobie wyobrazić

Swój cel chcemy zrealizować poprzez technikę audiodeskrypcji. Polega to na odpowiednim przygotowaniu skryptów przez audiodeskryptororów i odczytywanie ich oraz nagrywanie przez specjalnych lektorów. Wszelkie materiały drukowane zostaną opracowane w języku Braille’a.

Kwestiami organizacyjnymi zajmuje się Fundacja 5 PORA ROKU.

Więcej informacji i formularz dobrowolnych wpłat na stronie 5 PORA ROKU
Dołącz do tego swój wkład i bądź darczyńcą!
Oprócz wsparcia finansowego Fundacja poszukuje także chętnych wolontariuszy do pomocy.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie!
Każdy może pomóc!

Kontakt:
Elżbieta Fijołek
Fundraiser
tel: 510 911 975
mail: fijolek.ela@gmail.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: