BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 maj 2015

„(A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków”

Fundacja SYNAPSIS zaprasza specjalistów i profesjonalistów pracujących z osobami z autyzmem, osoby z diagnozą ASD, a także ich partnerów, rodziców i wszystkich zainteresowanych tematem budowania relacji intymnych w kontekście problemów wynikających z zaburzeń ze spektrum autyzmu na konferencję szkoleniową „(A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków”.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2015 roku w Warszawie w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61.

Koszt udziału w konferencji za jedną osobę wynosi:

– 390 zł lub 310 zł* w przypadku dokonania przelewu do dn. 30.05.2015 r.,

– 420 zł lub 340 zł* w przypadku dokonania przelewu między 01.06 2015 r. a 15.09.2015 r.,

– 450 zł lub 370 zł* w przypadku dokonania przelewu po 15.09.2015 r.

Decyduje data dokonania przelewu.

* – cena dla osób z autyzmem lub zespołem Aspergera, ich rodziców/opiekunów oraz studentów.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: