BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 luty 2016

Badanie jakości życia osób z dysfunkcjami narządu ruchu i psychicznymi

Fundacja Nie Widzę Problemu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim zaprasza Państwa do wsparcia inicjatywy jaką jest badanie jakości życia osób z dysfunkcjami narządu ruchu i psychicznymi.

Idea badań tego rodzaju rozpoczęła się w ubiegłym roku od przebadania grupy osób z zaburzeniami narządu wzroku oraz zorganizowania konferencji podsumowującej wyniki badań.

Raport oraz prezentacja wyników w postaci slajdów wraz z ich omówieniem znajdują się w w poniższych linkach:

Raport:

www.google.pl/…

Prezentacja wyników:

www.youtube.com/watch?v=y5O-zoAoiLo

Obecnie chcemy poszerzyć naszą wiedzę w kontekście osób z zaburzeniami psychicznymi i narządu ruchu.

Nasze główne cele to:

-Poszerzenie wiedzy w zakresie problematyk w funkcjonowaniu i potrzeb osób z określonymi dysfunkcjami,

-Dostarczanie powyższych informacji do przedstawicieli NGO i JST działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

-Tworzenie działań wychodzących naprzeciw realnym potrzebom osób potrzebujących wsparcia,

-Poszerzanie świadomości społecznej i zwalczanie szeroko pojętej „stygmatyzacji”,

-Zebranie grona organizacji i instytucji, które poprzez zapoznanie się i ekspozycję własnych narzędzi mogą wzajemnie pomagać w realizacji wspólnych celów.

Podstawą do tego jest zebranie jak najszerszego grona wyników. Dlatego kierujemy prośbę do wszystkich osób posiadających dysfunkcję psychiczną lub narządu ruchu o wypełnienie kwestionariusza, oraz wszystkich innych w celu poszerzania informacji o tym badaniu. Jest ono w pełni anonimowe i jego czas zajmuje około 20 minut.

Linki do kwestionariuszy:

Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcjami psychicznymi:

https://docs.google.com/forms/d/16dpn265zSPuYjueYnDu2alR_lsrpDWgFip8j4Vnx2aE/viewform

Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcjami narządu ruchu:

https://docs.google.com/forms/d/1LhxmJrI4QYpUVoiF258cy-YSulepziCxZf7XoteVY-A/viewform

W ramach jakichkolwiek zapytań zapraszamy do kontaktu pod numerem: 667-883-283

 Adam Włodarczyk
Członek Zarządu
Fundacja Nie Widzę Problemu
Tel: 667-883-283

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: