BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 styczeń 2019

Badanie: Muzeum Lubelskie w opinii społecznej

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która ma na celu zebranie opinii, preferencji i uwag dotyczących oferty Muzeum Lubelskiego: organizowanych wystaw, wydarzeń i warsztatów, sposobów informowania o nich, a także narzędzi i udogodnień, które powinny w przyszłości znaleźć się w muzeum.

Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki posłużą do opracowania oferty muzealnej jak najlepiej dostosowanej do potrzeb odbiorców.

Ankieta w wersji online

Dziękujemy za każdą udzieloną odpowiedź! Każda jest dla nas niezwykle cenna!

zdjęcie

Źródło: www.muzeumlubelskie.pl

Justyna Woźniak

Dział Marketingu i Relacji Zewnętrznych

tel. 81 537 96 37

Muzeum Lubelskie w Lublinie ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: