BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Grudzień 2011

Barbórka – Święto Górniczej Braci

Dzień św. Barbary, patronki górników to wyjątkowe górnicze święto.

Delegacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Łęcznej w postaci uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Janowicy złożyła z tej okazji Górnikom z kopalni „Bogdanka”  życzenia już w piątek 02 grudnia. Młodzież spotkała się z przedstawicielami wszystkich Związków Zawodowych i na ich ręce złożyła życzenia całej Górniczej Braci. Związkowcy obdarowali młodzież słodyczami z kolei młodzież ofiarowała każdemu ze związków obraz wykonany w warsztatach.

Do życzeń dołączyli się pracownicy i Zarząd Koła.

Specjalne życzenia z tej okazji.

Mości gospodarze pięknie się kłaniamy

I szczere życzenia ,

Dziś Wam składamy

Jezus i Maryja niech Wam przewodniczy

Bezpiecznych powrotów

Tego dziś Wam życzym

Do Patronki Basi niesiemy wołanie

Niech w tej ciężkiej pracy

Nic Wam się nie stanie

Jakże niebezpieczna jest praca górnika

Węgiel jest bogactwem

Który ciągle znika

Mości gospodarzu, włodarzysz wspaniale

Życzymy ci zdrowia, życzymy Wam zdrowia

Zarządzaj tak dalej

Górnicy, górnicy Szczęść Boże Wam w pracy

Tego Wam życzymy

My słabsi Polacy

Górnicy, górnicy Szczęść Boże Wam w pracy

My się za Was modlim

O opiekę w pracy

O opiekę w pracy i na każdym kroku

Łaski Najwyższego

W calusieńkim roku

 

Dzień św. Barbary, patronki górników to wyjątkowe górnicze święto…..

 

 

 

 

Chociaż nie udało nam się dotrzeć na główną uroczystość 4-go grudnia to i tak myślą, pamięcią łączyliśmy się z całymi Górniczymi Rodzinami.

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: