BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Grudzień 2012

Barbórka w Bogdance

Jedyna na Lubelszczyźnie kopalnia węgla kamiennego w Bogdance świętuje ze swoją patronką Barbarą.

Jestem z Tobą, gdy świtem opuszczasz dom i wstępujesz w głąb ziemi.

Jestem z Tobą, w wyrytym pracą Twych rąk korytarzu podziemnym.
Jestem w promieniu Twej lampy nad czołem rozwierającym ciemność

i nasileniu ramion z mozołem wpartych w ścianę.

Jestem z Tobą w oczekiwaniu niespokojnym w osamotnieniu matki,

w zatrwożeniu żony i w spokoju starego ojca,
który kiedyś wydrążył chodnik Twojego życia

Jestem z Tobą

ja, człowiek z zewnątrz,
oczekujący z drżeniem na twój powrót do słońca.

                                                                                                                                                        Jerzy Krzywoszewski

Przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy placówki PSOUU Koło w Łęcznej uczestniczyli w uroczystościach Barbórkowych na Cechowni  Kopalni LW „Bogdanka”.

Tradycją w Łęcznej jest, że tego dnia  orkiestra górnicza wczesnym rankiem chodzi ulicami miasta i gra piękne melodie. Mieszkańcy Łęcznej budzeni są muzyką .

Kolejny etap to świętowanie z Patronką – Barbarą poprzez udział w uroczystej liturgii mszy świętej. W tym roku liturgia mszy św. sprawowana była w kościele św. Barbary w Łęcznej. Uroczyste spotkanie w Cechowni Kopalni z nowym prezesem  Zbigniew Stopą rozpoczęło się o godz.10 .

W uroczystości wzięło udział wielu gości min. Jolanta Szołno-Koguc – wojewoda lubelski, abp Stanisław Budzik – metropolita lubelski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele szkół, rodziny górników…..

Górnicy zebrani w budynku Cechowni, wysłuchali wystąpień: wojewody, starosty powiatu łęczyńskiego, burmistrza Łęcznej. Pani wojewoda mówiła o trudzie pracy, gratulowała siły charakteru, życzyła szczęśliwych zjazdów i wyjazdów.

Podczas uroczystości wojewoda wręczyła zasłużonym górnikom odznaczenia państwowe w postaci Złotych, Srebrnych i Brązowych Medali Za Długoletnią Służbę. W uznaniu zasług dla górnictwa i jego rozwoju uhonorowała pracowników kopalni odznakami „Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyróżnieni zostali także ratownicy górniczy za zasługi dla rozwoju ratownictwa górniczego oraz ofiarną pracę dla ratowania życia ludzkiego. Za osiągnięcia w pracy górniczej 4 osoby otrzymały nadane przez Ministra Gospodarki stopnie górnicze.

Wojewoda wręcza odznaczenia

Szczególny charakter miała w tym roku Barbórka w Bogdance, oprócz dnia patronki górników, Górnicza Brać świętowała 30 rocznicę pierwszego wydobycia węgla w kopalni. Pierwszą ścianę wydobywczą uruchomiono w Bogdance 30 listopada 1982 r.

Prezes  kopalni z dumą mówił o wydobyciu 100 milionowej tony węgla, która w maju wyjechała na powierzchnię. „ Za tym sukcesem kopalni, stoi cała rzesza ludzi. Chciałbym im wszystkim dziś podziękować „  i podziękował.

Wojewoda  w asyście prezesa kopalni wręcza odznaczenia

Dumą Kopalni jest orkiestra, która uatrakcyjniała świętowanie, my też jesteśmy dumni bo gra w niej nasza instruktorka pracowni muzycznej  pani Ania Kołodziej.

Orkiestra górnicza

„ Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata,
nic mu to nie pomoże, jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć”.(Catharina E. Goethe)

Jesteśmy z Wami Bracia Górnicy, za wstawiennictwem Waszej Patronki Barbary,  modlimy się, prosząc o bezpieczeństwo dla Was, podczas wykonywanej tak trudnej i ciężkiej pracy.

Nasza młodzież uczestnicząca w uroczystościach na kopalni na ręce pana Prezesa Zbigniewa Stopy złożyła życzenia wszystkim pracownikom kopalni i ich rodzinom.

Prezentem naszej młodzieży dla górników był obraz przedstawiający podobiznę górnika i ikona przedstawiająca Pana Jezusa . Obraz  przekazany został panu prezesowi wraz z życzeniami.

 

Niech święta Barbara ma Was zawsze w swej opiece ,

zapewniając poczucie bezpieczeństwa i pewnego jutra.

Niech się Wam dobrze wiedzie,

niech Jezus i Maryja Wam błogosławi

Tyle samo wyjazdów ile zjazdów,

a przede wszystkim dobrej, spokojnej i bezpiecznej pracy,

błogosławieństwa Bożego dla Górniczej Braci i Rodzin każdego dnia – Szczęść Boże”.

Nasza młodzież spotkała się też z przewodniczącymi wszystkich Związków Zawodowych  działającymi w kopalni  Lubelski Węgiel „Bogdanka” – Kadra, Przeróbka, NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Górników . Młodzież złożyła na ręce przewodniczących związków zawodowych życzenia oraz przekazała specjalnie wykonane na tę okoliczność prace – obrazy  przedstawiające pracę górników  pod ziemią.

Związkowcy jak dobrzy „Mikołaje” obdarowali młodzież  paczkami składającymi się ze słodyczy.

Święta Barbara w legendzie

Św. Barbara była córką bogatego człowieka z Nikomedii. Ponieważ była bardzo piękna, inteligentna, a do tego bogata, wielu zalotników nie dawało jej spokoju. Dlatego troskliwy ojciec przygotował jej komfortowe mieszkanie w wieży, gdzie mogła w spokoju oddać się rozmyślaniom i kontemplacji przyrody. Jednym z nauczycieli św. Barbary był chrześcijański mędrzec. To właśnie dzięki jego naukom dziewczyna postanowiła przyjąć chrzest i spędzić resztę życia w czystości. Gdy dowiedział się o tym jej ojciec, który nienawidził chrześcijan, wpadł w szał. Na dodatek św. Barbara odmówiła wyjścia za mąż za wybranego przez rodzinę kandydata, mówiąc, iż teraz jej oblubieńcem jest Chrystus i Jemu dochowa wiary. Ojciec św. Barbary próbował zastraszyć córkę, licząc na to, że ta zmieni zdanie i wyrzeknie się wiary chrześcijańskiej. W końcu postawił ją przed sądem cesarskim. W więzieniu torturami próbowano zmusić św. Barbarę do zmiany wyznania, na koniec skazano ją na ścięcie. Wyrok miał wykonać jej ojciec. Legenda mówi, że po tym jak odebrał on córce życie, z nieba spłynęła błyskawica, która zabiła go na miejscu. Po pewnym czasie św. Barbara została uznana za patronkę umierających, a z czasem także za opiekunkę górników, saperów, marynarzy i innych osób wykonujących niebezpieczne zawody, a także dziewcząt, twierdz i wież.

Przysłowia związane z Barbarą

  1. Barbara święta o górnikach pamięta.
  2. Gdy górnik pracuje w nocy, to mu święta Barbórka stoi przy pomocy.
  3. Kto na dole pracuje, ten się dobrze czuje.
  4. Górnik na dole, chleb na stole.
  5. Górnik ma czarną skórę, ale złote serce.
  6. Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: